Om epilepsi

Epilepsi er en af de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme og findes hos 55.000 mennesker i Danmark heraf cirka 5.000 børn. Ledende overlæge Kern Olofsson oplyser om årsager og behandling i filmen ”Hvad er epilepsi?”

Epilepsi er en samlet betegnelse for 200 syndromer

Epilepsi er en af de hyppigste sygdomme i hjernen. Epilepsi er en samlet betegnelse for mere end 200 syndromer. Epilepsi viser sig ved gentagne, spontane anfald af bevidstheds- og eller motoriske forstyrrelser på grund af abnorm elektrisk aktivitet i grupper af hjerneceller. Det er fortsat uklart, hvad der udløser det epileptiske anfald. Man kan måle, at der sker en abnorm elektrisk udladning i hjernen ved selve anfaldet. Årsagen hertil er i nogle tilfælde et ar i hjernevævet, i andre en fejlagtig opbygning i et lille område i hjernebarken eller ekstremt sjældent en hjernesvulst.

Oftest kan der ikke påvises en strukturel fejl i hjernen. Man forestiller sig da, at der er en kemisk fejl i hjernens såkaldte transmittersystem. Det betyder, at der er fejl i det system, hvor de enkelte hjerneceller "snakker" sammen og udveksler forskellige kemiske stoffer. Ca. 55.000 personer har epilepsi i Danmark. Det er mere end 1 ud af hver 100 personer.

Pjecen Epilepsisyndromer

Download Socialstyrelsens pjece "Epilepsisyndromer" der er forfattet af speciallæge Helle Hjalgrim og psykolog Kirsten Juul.: "Epilepsisyndromer beskriver de former for epilepsi, der debuterer i spædbarnsperioden, den tidlige barndom og sent i barndommen. Pjecen forklarer hvad epilepsi er, hvad et syndrom er og indeholder en ordliste, der forklarer de forskellige fagudtryk, der anvendes i pjecen."

Artiklen "Epilepsi"

I anledning af Epilepsihospitalet Filadelfias Afdeling for børn med Epilepsi' fyldte 60 år i 2015 blev der udgivet et festskrift i hvilket administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia og tidligere direktør og speciallæge Helle Hjalgrim har skrevet artiklen "Epilepsi".

Referenceprogram for epilepsi

Referenceprogrammet, som blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i maj 2005, skal være med til at sikre kvalitet og ensartethed i behandlingen af patienter med epilepsi og i patientforløbet som helhed. I programmet fokuseres specielt på diagnoser, medicinsk behandling og psykosociale konsekvenser af epilepsi. Referenceprogrammet for epilepsi er en guide for, hvordan man behandler epilepsi bedst muligt. Du finder referenceprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i elektronisk udgave (publikation).

Specialrådgivning

Rådgivningsfunktionen hvis primære opgave er at rådgive mennesker med epilepsi, drives på Filadelfia efter aftale med Socialstyrelsen. Rådgivningen er gratis for alle og er typisk henvendt til personer med epilepsi, pårørende, sagsbehandlere og sundhedspersonale. Alle, der bor eller arbejder her i landet kan kontakte rådgivningen eller aftale et møde med en af de tre socialfaglige konsulenter, der udover den daglige leder er tilknyttet funktionen.