Om ADHD - typer og diagnoser

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og findes i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV. Ved ADHD er der forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

Man taler om tre forskellige typer af ADHD

  • ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
  • ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  • ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet

Ikke altid bare ADHD

Adfærdstræk som lav selvfølelse, angst, tristhed, aggressive udadrettede reaktioner og eventuelt uhæmmet social adfærd er ret hyppigt forekommende sammen med ADHD, men er ikke i sig selv tilstrækkelige til at give en person diagnosen ADHD.

Der findes en del neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser, der har mange lighedspunkter med ADHD. Det gælder f.eks. diagnosen DAMP og en hel række mindre kendte diagnoser (læs mere om dem ved at klikke her). Det kan ofte være vanskeligt at skille disse tilstande fra hinanden, da der er naturlige overlap. Psykiske forstyrrelser forekommer ofte samtidig med ADHD. De almindeligste diagnoser, sammen med ADHD, er sociale adfærdsforstyrrelser, depression og autistiske træk. Mange har sproglige eller sprogafhængige indlæringsvanskeligheder f.eks. dysleksi, specifikke kognitive problemer, søvnforstyrrelser og angst, tourettes syndrom, oppositionel adfærsdsforstyrrelse m.m.

Det er derfor vigtigt at afgrænse ADHD over for:

  • Normalt tempofyldt barn, ung eller voksen
  • Stressreaktion
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse
  • Angsttilstande
  • Affektive sindslidelser
  • Tourettes syndrom