Samtaler om arbejde og ledelse

Samtaler om arbejde, ledelse og konflikter tager alle udgangspunkt i en arbejdssituation som ansat eller frivillig. Du finder du følgende typer af samtaler:

Vores samtaler er en hjælp til at få øje på egne ressourcer og styrker og erkende og bearbejde de svagheder, som alle mennesker rummer.

Hvilken type samtale du, og din gruppe har brug for kan afhænge af, hvad situationen er. Hvis du er i tvivl om, hvilket tilbud der er det rigtige, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

Supervision

Supervision er et forum, hvor udfordringer og problemer fra hverdagens arbejdsliv kan fremlægges. Supervision giver dig eller din gruppe ny inspiration og energi til at løse konkrete opgaver og dilemmaer samt forbygge udbrændthed.

Coaching

Coaching er en målrettet samtale, der sigter på at finde konkrete løsninger og handlinger, der kan bringe dig videre i en aktuel udfordrende situation, og styrke dig i din personlige og faglige udvikling. Coachen rådgiver ikke og yder ikke sparring, men åbner gennem sine spørgsmål for refleksion og nye perspektiver.

Mentoring for ledere

Er du ny leder, eller har du som erfaren leder brug for løbende sparring på udfordringer og dilemmaer, du møder i dit lederskab ?

I samtalen har du mulighed for at spille bold op af din mentor, som selv har mange års erfaring som leder og kan give dig nye perspektiver og inspiration til løsning af de udfordringer, du står med.

Konfliktløsning - mediation

Mediation er en metode til at hjælpe parter i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god. Forhandlingerne ledes af en neutral forhandlingsleder - en mediator. Mediatoren skal ikke komme med forslag til løsning af konflikten, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning.