Virkelige værdier

Værdier i virkeligheden – udvikling af organisationens værdigrundlag

”Jeg synes, der for stor forskel på, hvordan vi møder nye her hos os. Om et nyt medlem eller frivillig hos os får en god eller dårlig oplevelse første gang, afhænger alt for meget af, hvem man taler med”.

Stor betydning for at fastholde og udbygge

Værdierne i en organisation kan have stor betydning for, hvordan man får og fastholder nye medlemmer, frivillige, givere, menighed eller noget helt tredje. Man kan sige, at værdierne er, ”måden vi gør tingene på”. Det er vores handlinger i praksis. Og de har stor betydning for, hvordan vi opfattes af dem, som gerne vil engagere sig hos os. 

For organisationer med flere år på bagen er værdierne blevet formet gennem årene og er en synlig eller usynlig del af organisationens liv og kultur. Det betyder imidlertid ikke, at alle er bevidste om dem – eller enige for den sags skyld.

Værdierne skal findes frem

Skal værdierne være klare og være et tydeligt grundlag for, hvordan vi arbejder, så skal de ofte findes frem på ny. Men de skal findes frem og ikke opfindes eller påduttes.

Vi kalder det ”Værdier i virkeligheden”, fordi værdierne ikke bare skal være fine ord på papiret. De skal ud at arbejde og ikke mindst opleves af dem, der møder organisationen.

Tag os med i processen

Vi tilbyder rådgivning og facilitering af en proces, hvor organisationens værdier findes frem og formuleres af de mennesker, som udgør organisationen. Vores rolle er at tydeliggøre dilemmaer og uenigheder og bidrage til at formulere fælles grundlag at arbejde på. Desuden kan vi bidrage til en plan for, hvordan værdierne indarbejdes i organisationens måde at virke på.