Konfliktløsning og mediation

Mediation er en metode til at hjælpe parter i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god. Forhandlingerne ledes af en neutral forhandlingsleder - en mediator. Mediatoren skal ikke komme med forslag til løsning af konflikten, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning.