Trivselsforløb

Trivselsforløb i mindre eller mellemstore organisationer

”Jeg oplever mere og mere, at mine medarbejdere føler sig overbelastet. Men det er ærlig talt svært at finde ud af, hvad der har med arbejdet at gøre, og hvad der er noget privat.”

”Vi har brug for at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø og få sat ord på det, der skal gøres noget ved. Vi har ikke råd til en større undersøgelse, men vil gerne noget vi kan handle på”.

Sæt trivsel på dagsordenen

Vi mennesker har forskellige grænser, behov, temperament og rummelighed. Derfor bør alle organisationer fra tid til anden sætte medarbejdernes trivsel på dagsordenen.  Uansat hvilken god kultur og hvilke stærke værdier, organisationen har, så kan der opstå problemer med trivslen blandt medarbejderne.

God trivsel er et ledelsesansvar

Samarbejde og trivsel påvirkes af mange ting. Arbejdets omfang og indhold kan være belastende. Medarbejdernes evne til at kommunikere indbyrdes spiller ind. Det samme gør ledelsens evne til at forebygge og håndtere uenigheder og konflikter. God trivsel er først og fremmest lederens ansvar. Men ikke kun. Alle har ansvar for at finde løsninger på samarbejdsproblemer og dårlig trivsel

Lad os hjælpe med at finde de rigtige løsninger

Vi tilbyder at udvikle og facilitere en trivselsproces på din arbejdsplads. I processen bliver jeres særlige udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø kortlagt og diskuteret. Derefter får vi lagt en plan for, hvad der skal gøres ved problemerne, og hvem der gør det.  I processen tager vi alles udsagn og vurderinger med, og vi holder også fast på, at alle skal være med til at gøre noget ved problemerne. Lederen har et særligt ansvar, men er også særligt udsat. Derfor støtter vi også lederen i at finde løsninger, der kan forbedre trivslen.