Udvikling af bestyrelsesarbejdet

”Jeg er meget usikker på, hvad vores vigtigste opgaver og roller er. Og om vi lever op til det ansvar, vi har som bestyrelse. I hvert fald mangler jeg en retning for os – hvad vil vi gerne udrette i fællesskab?”

Inspiration til udvikling af bestyrelsesarbejdet

Mange bestyrelsesmedlemmer oplever fra tid til anden, at de har svært ved at bevare gejsten i bestyrelsesarbejdet. Og mange bestyrelser ved, hvor svært det kan være at få nye folk til at træde ind i bestyrelsen, når de gamle træder ud. Bestyrelserne får ofte ikke brugt bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og netværk rigtigt, fordi der ikke er tilstrækkelig klarhed over bestyrelsens rolle og opgaver.

Det gode samarbejde på dagsordenen

En del af opskriften på at skabe energi og gejst i bestyrelsen, er at arbejde med at sætte mål for bestyrelsens arbejde og få det gode samarbejde på dagsordenen.

Vi tilbyder et forløb, hvor vi gennemgår bestyrelsens opgaver og roller. Vi fokuserer på at bringe medlemmernes interesser og kompetencer i spil, og sammen diskuterer og beslutter vi, hvilken retningen bestyrelsesarbejdet skal tage.

Med udgangspunkt i rolle og kompetence

Temaet egner sig som en skræddersyet udviklingsproces for den enkelte bestyrelse, hvor vi tager udgangspunkt i bestyrelsens rolle og kompetence.