Strategiudvikling

Udvikling af strategi i værdibaserede organisationer

”Vi laver simpelthen for mange ting her hos os. Det vi gør, peger i alle mulige retninger. Ingen ved rigtigt, hvad der er vigtigst. Vi har brug for at fokusere – så folk kan se, hvad vi laver”.

”Medarbejderne siger mere og mere, at de savner retning og tydelige prioriteringer. Vi har aldrig arbejdet med strategi, og er noget i tvivl om, hvordan vi griber det hele an”.

Få en synlig vision

At lave strategi for en organisation er at sætte en retning for, hvordan den skal udvikle sig fremover. Det kræver, at organisationen får en synlig vision – og at alle har et fælles billede af, hvor jeres organisation er henne om fx 5 år. Når visionen er på plads, kan I beslutte, hvad I helt konkret vil opnå – hvilke mål I følger. Og endelig beslutte, hvilke handlinger og prioriteringer, der skal til for at nå målene.

Om at forholde sig bevidst til udvikling

Når jeres organisation laver en strategi, får I mest muligt ud af jeres potentiale, så I på bedste måde kan leve op til jeres formål. Organisationen skal ikke lade sig drive med af tiden og tilfældige strømninger, men aktivt forholde sig til fremtidens ufordringer og muligheder. Det er veldokumenteret, at de organisationer, der opnår mest, er dem, der har forholdt sig bevidst til deres udvikling, og lagt planer derefter.

Lad os "gøde jorden"

Vi tilbyder rådgivning og tilrettelæggelse af strategiprocesser. Vi er parate til at starte før, strategiarbejdet går i gang. For eksempel ved at ”gøde jorden” i organisationer der ikke er vant til eller fortrolige med at tænke og tale om strategi.