Rådgivning om epilepsigenetik og personlig medicin

  

Afdeling for Epilepsigenetik og Personlig Medicin tilbyder specialiseret genetisk rådgivning om epilepsi og ledsagende kliniske problemstillinger. Formålet kan fx være diagnostik af en bestemt genetisk sygdom. Hvis man kender den bestemte sygdom, kan rådgivningen også indeholde information om sygdommen. Meget ofte er patienter og pårørende interesserede i at vide, om der er risiko for, at andre familiemedlemmer arver sygdommen. 

Tilbyder fosterdiagnostik inden for epilepsi 

Det er en naturlig del af rådgivningen ligesom at vejlede om, hvordan man kan forholde sig ved graviditet. Der informeres om, hvilke muligheder, der er for fosterdiagnostik. Man kan ikke altid finde den genetiske baggrund for epilepsi. I de tilfælde vil den genetiske rådgivning tage udgangspunkt i patientens sygehistorie og informationer om den øvrige familie. Det giver ofte en mulighed for at vurdere risikoen for andre familiemedlemmer.