Analyser

Genetiske analyser
Der er de seneste år gjort store fremskridt indenfor genetiske analyser. Det er nu muligt på kort sigt at teste hele eller dele af arvemassen for eventuelle genetiske årsager til epilepsi. Afdeling for Epilepsigenetik og Personlig Medicin har i samarbejde med en privat virksomhed udviklet en række diagnostiske gentests, der gør det muligt at teste alle relevante epilepsigener på én gang. Det benyttes af sygehuse fra ind- og udland.

At få en diagnostisk diagnose og dermed en forklaring på, hvorfor man selv eller ens pårørende har epilepsi, er af stor vigtighed. Det giver ikke bare vished, men kan også fjerne skyld og ansvar. Det giver også mulighed for en målrettet genetisk rådgivning og i visse tilfælde mulighed for at målrette den medicinske behandling. Samtidig kan patient og pårørende finde et netværk af andre familier med samme genfejl. Man kan nogle gange ud fra den genetiske forandring og de fysiologiske konsekvenser af den forklare, hvordan kroppen vil reagere på nogle medikamenter. Den form for personlig medicin er under konstant udvikling. Epilepsihospitalet bruger det i stigende grad i den kliniske hverdag.

Tilbud om analyser

Rekvisition dansk version
Requisition form english
CHE110 genpanel
EPIDASD genpanel
FCD mosaicism genpanel
Rekvisition molekylær diagnostik
Reqvisition Molecular Diagnostic