Frivilligkoordinatoruddannelsen 2021

En uddannelse i fire moduler til dig, der i det daglige leder frivillige 

Frivilligkoordinatoruddannelsen er skræddersyet til dig, som har ledelse, koordinering og samarbejde med frivillige som et vigtigt omdrejningspunkt i dit daglige arbejde. Uddannelsen består af fire moduler, som giver dig de vigtigste værktøjer, og en ramme til at reflektere over din egen rolle og daglige praksis. Den kan tages som et samlet hele eller du kan tage et eller flere moduler enkeltvis. Vi lægger stor vægt på, at det du lærer kan bruges i din dagligdag. Du vil derfor til hvert modul skulle medbringe en case, problemstilling eller lignende som du kan arbejde med. For at få et godt og fælles teoretisk afsæt i undervisningen, vil du skulle læse litteratur i et overskueligt omfang til hvert modul.

Styrk dine kompetencer i koordinering og ledelse af frivillige

Uddannelsen henvender sig til alle, som har koordinering og ledelse af frivillige som sit udgangspunkt. Det kan for eksempel være:

 • Frivilligkoordinatorer på hospices, i sociale projekter, institutioner, kommuner m.fl.
 • Konsulenter i frivillige organisationer og NGO`ere
 • Ansatte i Folkekirken, fx kirke- og kulturmedarbejdere, kordegne og præster
 • Frivillige, som leder andre frivillige

Tager du hele uddannelsen vil du få følgende kompetencer

 • Styrkelse af egen lederrolle i forhold til frivillige
 • Rekruttering af nye grupper af frivillige – herunder kunne lede frivillige med forskellige forudsætninger og motivation
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kreative inddragende processer med frivillige
 • Udvikling og gennemførelse af nye projekter og aktiviteter med frivillige
 • Kunne gennemføre rummende og svære samtaler med frivillige og kunne håndtere konflikter

Modul 1 - Ledelse i praksis 

Temaer

 • Ledelsesrummet ift. frivillige
 • Organisering og motivation af frivillige
 • Rekruttering af frivillige - med udgangspunkt i egen case
 • Kommunikation og feedback

Underviser

Cand. Soc. Line Overgaard, Filadelfia Uddannelse

Tid

31. maj-1. juni. juni 2021

Modul 2 - Procesledelse og facilitering

Temaer

 • Proces- og mødeledelse
 • Værktøjer til facillitering og procesarbejde – udarbejdelse af procesplan
 • Lederen som facilitator
 • Teamledelse og samarbejde i grupper

Underviser

Cand. Soc. Line Overgaard, Filadelfia Uddannelse.

Tid

30. juni-1. juli 2021

Modul 3 - Samtaler og konflikter

Temaer 

 • Samtalebegrebet og samtalemodeller
 • Følelser i samtaler
 • Konfliktforståelse og egen konflikttilgang
 • Konflikthåndtering og mediation med udgangspunkt i deltagercases

Underviser

Underviser og supervisor Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse

Tid

30. -31. maj 2021

Modul 4 - Projektledelse og -styring

Temaer

 • Projektlederens rolle
 • Konkrete redskaber til projektledelse og styring
 • Arbejde med egen projekt/aktivitets-ide
 • Kommunikation og ejerskab i projektet
 • Hvordan bliver projektet til virkelighed i organisationen?

Underviser

Michael Bager, Bager og Aagaard.

Tid

27.-28. september 2021

Pris og tilmelding 

Prisen for hele uddannelsen er 14.900,- kr. + moms inkl. overnatning og forplejning. Man kan også tilmelde sig enkelte moduler. Prisen for et enkelt modul er 4.550,- + moms

Tilmelding senest den 17. maj 2021. Du kan tilmelde dig uddannelsen her>

Download folderen om uddannelsen

 

Kursussted

Alle fire moduler afholdes på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 3, 4293 Dianalund

Overnatning på Comwell, Sorø

Udtalelser fra kursister

Sagt om modulet Procesledelse og facilitering:

"Jeg fik en klar, overskuelig grundig præsentation af modeller og værktøjer, der kan guide mig i, hvordan jeg får sat en ramme for det, som gruppen skal. Det inspirerer mig til at træde ud i nye måder at lede min projekter på"
- PIA ELKJÆR, fysioterapeut og frivillig leder i en udviklingsforening

Sagt om modulet Ledelse i praksis:

"Kurset gav meget stof til eftertanke og jeg fik redskaber til se på min egen rolle som leder, og de værdier jeg vægter. Der var en dejlig variation mellem undervisning, samtale i plenum og konkrete øvelser, der alle var målrettet den hverdag, vi hver især kom fra"
- INGE BECH HANSEN, kirke- og kulturmedarbejder i Brønderslev Kirke,

Læs mere om vores samarbejdspartnere og kunder