Længere undervisningsforløb i "Den medmenneskelige samtale"

Vi ønsker med dette tilbud at imødekomme henvendelser om et tværfagligt tilbud indenfor samtaleområdet. Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching set i relation til det hele menneske. Det betyder at menneskets sjælelige, psykiske og fysiske dimension inddrages, og at vi arbejder med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.

Se filmen

Se uddannelsesfolderen her

Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer, som har samtalen som redskab i det daglige arbejde eller frivillige engagement. Det er en forudsætning, at man har en vis erfaring med samtalen.

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis tilknyttet relevant teoretisk undervisning. Formen vil veksle mellem casefremstilling, oplæg og afprøvning af læring i gruppe.

Indhold

  • Den gode samtale - introduktion til samtalebegrebet og praksismodeller.
  • Den følsomme samtale - om følelsernes indflydelse i samtalen både positivt og negativt.
  • Den livgivende samtale - fokus på det eksistentielle og åndelige behov og indhold.
  • Fokus på hjælperen - blinde pletter, udviklingspunkter og den gode egenomsorg.
  • Den sorgfulde samtale - hvorledes forstås sorg og hvordan sørgende mødes.

Udbytte

Deltagerne dygtiggøres til at kunne agere fagligt i den almindelige og den nære samtale. Deltagerne trænes i at finde det vigtige i samtalen og få fortrolighed med deres egne ressourcer og begrænsninger.

Tid og sted

5x2 dage 2022-2023

Modul 1 – 8.-9. december 2022

Modul 2 – 16.-17. januar 2023

Modul 3 – 2.-3. marts 2023

Modul 4 – 12.-13. april 2023

Modul 5 - 22.-23. maj 2023

Den første dag begynder kl. 10.30, og vi slutter den anden dag kl. 15. Kurset afholdes hos Filadelfia Uddannelse/Filadelfia, Kolonivej 3, 4293 Dianalund.

Pris og bestilling af overnatning

Forløbet koster 16.480,- kr., som dækker undervisning, formiddagskaffe med brød og eftermiddagskaffe med kage samt aftensmad. Bemærk, at forløbet er ekskl. overnatning og frokost. Filadelfia har en kantine, hvor du kan købe frokost til en overkommelig pris. Hvis du ønsker overnatning, så kontakt Filadelfia Uddannelse. 

Tilmelding

Tilmelding til uddannelsesforløbet "Den medmenneskelige samtale".

Tilmeldingsfristen er den 15. november 2022. 

Underviser

Conny Hjelm.