Undersøgelser på neurofysiologisk klinik på Filadelfia

Neurofysiologisk Klinik, der er en del af diagnostisk afdeling udfører almindelig og højt specialiserede neurofysiologiske undersøgelser på patienter med epilepsi. Vi gennemfører undersøgelsen af hjerne- og nervefunktionerne, og vores metoder og brugen af avancerede undersøgelsesudstyr giver nyttige oplysninger, som hjælper til at stille meget præcise diagnoser.

  • Alle typer EEG (måling af hjernens aktiviteter) herunder døgn video EEG (EMU)
  • ENG (måling af nervefunktioner)
  • EMG (måling og undersøgelse af musklerne)
  • Undersøgelse af nervebanerne for syn, følesans og bevægelser

Et indblik i de mange undersøgelsestyper

Læs mere om de mange forskellige undersøgelses- og målemetoder nedenfor

Om EEG (ElektroEncephaloGrafi)

EEG er måling af hjernens elektriske aktiviteter. Denne undersøgelse er vigtig for at finde ud af, hvilken slags epilepsi der er tale om. I visse tilfælde kan EEG - navnlig video-EEG - anvendes til at be- eller afkræfte epilepsidiagnose. Stort set alle patienter på Epilepsihospitalet -såvel indlagte som ambulante - kommer i kontakt med Neurofysiologiklinikken.

Standard EEG

Undersøgelsen varer ca. 30 minutter. Patienten ligger på en seng og skal slappe af så godt som muligt. Der bliver normalt foretaget 2 forskellige provokationer under undersøgelsen.

  1. Hyperventilation: hvor man skal trække vejret dybt og hurtigt i 3 minutter.
  2. Fotostimulation: hvor der blinkes med en lampe over ansigtet. Blinkene kommer i korte perioder afbrudt af små pauser.

Undersøgelsen er sædvanligvis ikke forbundet med ubehag. Meget sjældent kan disse metoder udløse et anfald. Patienten er under kontinuerlig observation og anfaldene kan også bruges i forbindelse med diagnostisk afklaring af epilepsien.

Korttids video-EEG 1-4 timer

Her optages video og EEG samtidig. Patienten skal være i kameraets billedfelt hele tiden. Formålet er at registrere anfald. Derfor kan det ikke siges, hvor lang tid undersøgelsen varer. Det kan være nødvendigt at foretage forskellige former for stimulationer eller provokationer for eventuelt at fremkalde anfald. Det f.eks. ske ved cykling på motionscykel, læsning, løsning af forskellige opgaver, at spille spil af forskellig art, eller andre opgaver, som patienten selv ved har en provokerende virkning.

Langtids video-EEG monitorering

I Epilepsi Monitorerings Enheden (EMU) optages patienterne på såvel video som EEG døgnet rundt. Her er patienten indlagt/overflyttet fra en anden af Epilepsihospitalets afdelinger. Langtids-video monitorering benyttes til at registrere hvilke anfald, den enkelte patient har til hjælp for en diagnose eller behandling. For at registrere anfald er det ofte nødvendigt at nedtrappe epilepsimedicinen et stykke tid før undersøgelsen. Derfor er patienterne indlagt og under ekstra observation af patientsikkerhedsmæssige grunde.

Ambulatorisk 24 timers EEG (RAPID)

Denne undersøgelse anvendes oftest til børn, som skal have undersøgt hjernens elektriske aktivitet under nattesøvnen. Patienterne er indlagt på Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling). Man har udstyret på igennem ca. 1 døgn.

EMG (undersøgelse af muskler og nerver)

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om der er forandringer i muskler og nerver, som kan bruges til at stille en diagnose. Ved undersøgelsen sættes dels elektroder uden på huden, dels specielle nåleelektroder i musklen, disse stik svarer til følelsen af at få taget en blodprøve. Der gives små strømstød og der måles hvordan kroppen reagerer. De fleste finder intet større ubehag ved undersøgelsen. Der skal foretages beregninger af resultatet og derfor foreligger svaret først hos den henvisende læge ca. 2 uger efter undersøgelsen har fundet sted.

ENG (nerveledningsundersøgelse)

ENG undersøgelsen registrerer hvordan elektriske impulser løber i kroppens nerver, foregår i Neurofysiologiklinik, den kan i nogle tilfælde vare fra 1-3 timer, afhængigt af hvad der skal undersøges. Ved undersøgelsen sættes elektroder uden på huden, der stimuleres med små strømstød, og der måles hvordan kroppen reagerer. De fleste finder intet ubehag ved undersøgelsen. Vi varmer hænder og eventuelt fødder op med en varmelampe i forbindelse med undersøgelsen, det er meget vigtigt at sige til hvis det bliver ubehageligt varmt. Der skal foretages beregninger af resultatet og derfor foreligger svaret først hos den henvisende læge ca. 2 uger efter undersøgelsen har fundet sted.

EP (Evoked Potentials)

Undersøgelsens formål er, at måle de elektriske impulsers vej fra sanseorganerne til de respektive centre i hjernen. Ved hjælp af påsatte elektroder måles om impulserne kan komme gennem synsbanerne til synscentret i hjernen med normal hastighed. En anden undersøgelse undersøger hørebanernes funktion fra øret til hjernen. Og en tredje undersøgelse måler hjernens reaktion fra de elektriske impulser, når nerver fra arme og ben stimuleres.

Ved undersøgelsen klistres elektroder i hovedbunden. Disse elektroder registrerer hjernens reaktion, når øjnene stimuleres fra en fjernsynsskærm med et lysmønster. Ved undersøgelse af armene stimuleres ved håndleddet med en svag strømstyrke, og anklen stimuleres når benene undersøges. Ved lydstimulation bruges et sæt hovedtelefoner med små ”klik” lyde. De fleste finder intet ubehag ved undersøgelsen.

Der skal foretages beregninger af resultatet, og derfor foreligger svaret først hos den henvisende læge, ca. 2 uger efter undersøgelsen har fundet sted.

MEP (Motorisk Evoked Potentials)

Ved MEP undersøges om impulserne løber fra hjernen til musklerne i arme og ben på normal vis og med normal hastighed. Ved undersøgelsen klistres elektroder uden på huden. Der stimuleres med en stor magnet med små ”stød” henover hovedet og ryggen. Undersøgelsen kan være forbundet med let ubehag, da der kan komme små ”spjæt” i musklerne i forbindelse med stimulationerne. Der skal foretages beregninger af resultatet, og derfor foreligger svaret først hos den henvisende læge, ca. 2 uger efter undersøgelsen har fundet sted.

VEP (Visual Evoked Petentials)

Undersøgelsens formål er, at måle de elektriske impulsers vej fra sanseorganerne til de respektive centre i hjernen. Ved hjælp af påsatte elektroder måles om impulserne kan komme gennem synsbanerne til synscentret i hjernen med normal hastighed. Ved undersøgelsen klistres elektroder i hovedbunden. Disse elektroder registrerer hjernens reaktion, når øjnene stimuleres fra en fjernsynsskærm med et lysmønster.

BAEP (Brainstem Auditiv Evoked Potentials)

Undersøgelsens formål er at man undersøger hørebanernes funktion fra øret til hjernen. Ved lydstimulation bruges et sæt hovedtelefoner med små ”klik” lyde. De fleste finder intet ubehag ved undersøgelsen.

SEP (Somatosensory Evoked Potentials)

Undersøgelsens formål er at man måler hjernens reaktion fra de elektriske impulser, når nerver fra arme og ben stimuleres. Ved undersøgelse af armene stimuleres ved håndleddet med en svag strømstyrke, og anklen stimuleres når benene undersøges. Der skal foretages beregninger af resultatet, og derfor foreligger svaret først hos den henvisende læge, ca. 2 uger efter undersøgelsen har fundet sted.