Kapacitet går på pension

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

19.01.2024

Det er en kapacitet og markant profil, som stopper som administrerende direktør for Filadelfia. Efter 12 år har Jens-Otto Skovgaard Jeppesen meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på pension, når der er fundet en afløser.

- Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen har med hjertet gjort en kæmpe indsats for Filadelfia. Han har på mange måder medviket til modernisering og fornyelse, hvor også forskning har fået en central plads til at udvikle Filadelfias indsats for mennesker med epilepsi og hjerneskader, siger formand for bestyrelsen, Leif Vestergaard Pedersen. 

Jens-Otto Skovgaar Jeppesen begyndte som adm. direktør i 2011, da Filadelfia var i økonomisk krise og lukningstruet. 

Den kurs fik han rettet op på med sans for samarbejde og gennemsigtighed. Med sine evner til at analysere, skabe overblik og holde fast i strategisk ledelse, blev Epilepsihospitalet moderniseret og effektiviseret til gavn for både patienter og samarbejdspartnere.

- Der er grund til at takke Jens-Otto Skovgaard Jeppesen for at have ledet hele organisationen gennem en vanskelig tid efter kommunalreformen, hvor grundlaget for Filadelfia var usikkert, fastslår Leif Vestergaard Pedersen.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen har udviklet samarbejdet med stat, regioner og kommuner. Han har håndteret Filadelfias sociale område med døgn- og dagtilbud til borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade. Den tætte tilknytning til Epilepsihospitalet sikrer borgerne tryghed og udvikling.

- Bestyrelsen vil gerne takke administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, for hans store indsats og for at give bestyrelsen god mulighed for at finde den afløser, der skal gennemføre og videreføre nye visionære ambitioner for et moderne Filadelfia, siger Leif Vestergaard Pedersen.

.Jens-Otto Skovgaard Jeppesen er cand.rer.soc. og tidligere adm. direktør på Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus, vicedirektør i Region Syddanmark, medlem af Fyns Amts direktør, vicedirektør Fyns Amt, kontorchef Odense Kommune og forskning i sundhedsøkonomi, Odense Universitet. Han er medlem af udvalg og bestyrelser inden for sygehusområdet, offentlig-privat udvikling og innovation.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at rekruttere en ny administrerende direktør, som forventes at kunne tiltræde til sommer.