Besøg af minister og organisation

socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, adm. direktør Jens-Otto Jeppsen og formand for danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen

06.11.2023

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer havde taget initiativ til besøget fra socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det er helt unikt, at sociale tilbud er knyttet til et specialhospital.

- Her kan borgerne få det, de har brug for - af medarbejdere, som har forstand på det, de laver. De ved, hvordan man hjælper folk med epilepsi, forklarede Thorkild Olesen.

Ministeren var interesseret i snittet mellem en institution med kompetencer og afstanden til familien. Her fortalte institutionsleder på døgntilbuddet Egebo Bettina Andersen om sin erfaring.

- Forældre er mest interesseret i, at deres voksne barn kommer på en institution, hvor man ved noget om epilepsi - og hvor man kan regulere behandlingen, så borgeren er velbehandlet. De vil hellere køre og bruge tid på transport, og så være sikker på, at det er en institution med kompetencer og erfaring i epilepsi og erhvervet hjerneskade. Vi har endda en familie, som er flyttet med til området, da deres barn flyttede ind på Egebo, fortalte Bettina Andersen til ministeren. Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Ministeren var interesseret i at høre om fordele ved at have specialhospitalet knyttet til døgntilbuddene. Her blev nævnt fordelen ved at speciallægerne er tæt på og kommer til døgntilbuddene, medarbejderne bliver uddannet i epilepsi og erhvervet hjerneskade, neopædagogik og meget mere.  Desuden fortalte man fra Filadelfias side om, at man bruger forløbsprogrammer inspireret af Epilepsihospitalet samt fordelen ved at have ansatte inden for både sundheds- og socialområdet. 

Pernille Rosenkrantz-Theil blev vist rundt på Egebo, hvor hun blandt andet mødte beboer Lars, som har epilepsi og er blind.

Mødet blev afsluttet med en drøftelse i direktionens mødelokale. Ministeren er interesseret i at få input fra fagforeninger, institutioner og patientforeninger inden lovgivning på socialområdet, så man fx kan afbureaukratisere og fjerne unødvendige og ikke tidssvarende regler.