God effekt af neurorehabiliteringen

efterårsfoto bygning for patienter med erhvervet hjerneskade

30.03.2023

Center for Neurorehabilitering, Filadelfia, udsender sin 2. årsrapport om effekten af rehabilitering efter 24/7 – princippet.
Center for Neurorehabilitering måler på, hvilken effekt neurorehabiliteringen har på vores patienter. Der er 18 målepunkter

Genoptræningen har stor effekt. For 15 ud af de 18 målepunkter gælder det, at mindst halvdelen af patienterne kan udføre funktionen helt færdigt uden assistance. 

Patienternes funktionsniveau måles med en skala for den afhængighed af hjælp, som hjerneskaden har medført. Ved gentagne målinger, specielt ved ankomst og udskrivelse, opnås et ret præcist billede af de fremskridt, som patienterne opnår under indlæggelsen.

24/7 princippet består i, at alle aktiviteter, dag, aften og nat, foregår efter nøje planlagte principper, hvilket sikrer størst muligt udbytte af rehabiliteringen.

Se rapporten her

Læs mere om centret her