Let den svære samtale

Filadelfia Uddannelse, Epilepsihospitalet

27.10.2022

Tiden til det medmenneskelige kan have trange kår i en travl hverdag på bosteder og plejehjem med krav og rammer. Det kan være svært at tale om, når det medmenneskelige kompas trænger til at blive justeret.

Hvordan letter man samtalen om svære emner på arbejdspladsen? Filadelfia har modtaget en ekstern bevilling på små tre mio. kroner til et projekt, som tager fat på de problemstillinger. Samfonden står bag bevillingen til projektet med titlen ’Menneskesyn, etik og faglighed”. Det strækker sig over tre år.

På Filadelfia er vi er meget glade for bevillingen. Vi kan med vores værdier, store arbejde med diakoni og medmenneskelighed være med til at gøre en forskel i synet på mennesker. Måske kan vi bidrage til et paradigmeskifte i de varme hænders tilgang til behandling af mennesker – set ud fra en etisk, medmenneskelig og faglig handlingsdimension, siger Henrik Bøll Larsen, chef for Filadelfias uddannelsesafdeling.

Målet er redskaber og refleksioner

Projektets mål er at skabe teori, redskaber og refleksioner, der kan give den enkelte medarbejder, leder og beslutningstager et medmenneskeligt og fagligt kompas. Med afsæt i forskning om menneskesyn, etik og faglighed, vil projektets indsatser bidrage til at dæmme op for forråelse.

Sammen med projektleder, diakon og cand. soc. Anika Follmann Kammadanam, projektmedarbejder og lærer Maja Malmgren og diakon og ph.d.-studerende Conny Hjelm sætter Henrik Bøll Larsen med projektet fokus på, at det enkelte menneske er værdifuldt, unikt og har lov til at være.

Fem pilotforløb over hele landet

Projektet arbejder med tre niveauer – medarbejderniveau, ledelsesniveau og det politiske. På medarbejderniveau er der afholdt pilotforløb på fem forskellige sociale og sundhedsfaglige institutioner fordelt over hele landet.

- Vi har fokus på ikke at bebrejde medarbejderne. Ingen har som udgangspunkt et værdisæt om at nedgøre beboerne på fx et plejehjem. Vi kortlægger og dæmmer op for uhensigtsmæssige dynamikker. Vi arbejder med samskabelse og bliver klogere i fællesskab, siger Anika Follmann Kammadanam

- Vi er på en fælles opdagelsesrejse med medarbejdere og ledelse, hvor vi medbringer en metode, som gerne skal gøre det let at tale om svære situationer, udtaler Conny Hjelm

Den viden, som genereres, skal på sigt være med til at præge undervisningsmaterialet indenfor sundheds- og socialområdet. Teori om hvordan der kan blive resonans mellem menneskesyn, etik og faglighed skal supplere den eksisterende faglighed og danne skole for at opnå forandringer. Podcast og en fagbog skal være med til at formidle teori og praksis.

Ledelsesniveauet folder sig ud via samtalesaloner, hvor lederne samles med Filadelfia som facilitator. Samtalesalonerne sætter rammen for de ledelsesmæssige udfordringer. Her drøftes værdisyn og menneskesyn, hvornår forråelse opstår, og hvordan man som leder er forpligtet til at handle. De første samtalesaloner finder sted i efteråret.

Værdig praksis og ikke kun minutskemaer

.- Der er pres på mange social- og sundhedsorganisationer over hele landet. En slagside er, at der skal dokumenteres på mange parametre. Men omsorg handler også om, hvordan man skifter en ble på en værdig måde og ikke kun om minutskemaer, siger Anika Follmann Kammadanam.

- Vi bliver selv klogere undervejs. Vi oplever, at der tages godt imod projektet, fordi det er med til at give rum for drøftelser, som mange ansatte længes efter. Drøftelse, der har fokus på det medmenneskelige, forklarer Conny Hjelm.

Det politiske niveau i projektet handler om de politiske beslutninger, som bliver truffet, og som har indflydelse på det daglige arbejde i social- og sundhedssektoren.

Der er forhåbning om, at det kan munde ud i en konference, hvor både et politisk og fagligt niveau kan samles om de problemstillinger, som projektet har rejst. 

Fem institutioner deltager i pilotprojektet:

- Møltrup Optagelseshjem

- Vejle Kommune

- Svanevig Hospice

- Himmelev Behandlingshjem

- Aarhus Friplejehjem