Projekt om etisk kompas

3 medarbejdere ved projektbord

25.04.2022

Filadelfia Uddannelse har modtaget en ekstern bevilling på 2.713.108 kr. Altså små 3 mio. kr. Samfonden står bag bevillingen, som går til et projekt med titlen 'Menneskesyn, etik og faglig resonans'. Projektet strækker sig over tre år. 

Hele vinteren har Anika Follmann Kammadanam, Conny Hjelm og Henrik Bøll Larsen arbejdet med at skabe strukturerne for projektet - det arbejde har nu båret frugt. På billedet ses de tre med at hænge projektet op på effektkæder - den røde tråd fra indsats med aktiviteter, leverancer til resultatmål og effektmål. De tre glade projektfolk har skrevet  mange gule noter og røde tushstreger for at få projektet i hus.  

Projektets mål er at tilvejebringe teori, metoder, redskaber, refleksionsrum og samtaleformer, der kan give den enkelte medarbejder, leder, beslutningstager, organisation m.fl. et menneskeligt og fagligt etisk kompas. Med afsæt i grundforskning relateret til menneskesyn, etik og faglig resonans, vil projektets indsatser bidrage til at dæmme op for forråelse.

Vi oplever en tiltagende dehumanisering i vores samfund. Forråelsen sniger sig let ind, hvor vi arbejder og er i samspil med andre mennesker. Det så vi fx i 'Else-sagen' fra Århus, hvor ansatte talte ydmygende til ældre sårbar kvinde og senest i dokumentarprogrammet 'Nødråb fra Børnehjemmet' om anbragte børns oplevelser af en hverdag med fysisk og psykisk vold, siger Henrik Bøll Larsen,  

Medarbejdere fra disse seks steder deltager i projektet:

Møldrup Optagelseshjem
Vejle Kommune
Svanevig Hospice
Himmelev Behandlingshjem
Aarhus Friplejehjem
Livsværkstederne

- Visionen er at gøre oprør imod dehumanisering. At skubbe på et paradigmeskifte, hvor medmenneskelighed og ordentlighed bringes ind i processer og relationer. Gennem projektets teoretiske og metodiske indsatser skabes refleksion og sammenhæng mellem menneskesyn, etik og faglig resonans. Det bevidstgør mennesket som et mål i sig selv og kan være med til at gøre op med dehumaniserende praksis, siger Conny Hjelm og Anika Follmann Kammadanam.

Faktaboks

Projektets begreber trækker på henholdsvis diakonale, filosofiske og sociale/sociologiske perspektiver. Ved at skabe refleksiv og metodisk sammenhæng mellem menneskesyn, etik og faglig resonans arbejder projektet sig ind i krydsfeltet mellem personlige antagelser og værdier, arbejdspladsen/organisationens grundlag og værdier samt samfundets diskurser og normer ud fra en antagelse om, at det er i det krydsfelt vores måde at være, analysere og agere på påvirkes.

Begrebet menneskesyn forstås som de livsanskuelser der ligger til grund for antagelser om menneskets natur og plads i verden. Projektet trækker på det kristne menneskesyn, hvor mennesket betragtes som ukrænkeligt og værdigt – som et mål i sig selv.

Begrebet etik forstås som de moralske grundantagelser, der ligger til grund for anskuelser om, hvad det gode liv er, hvad der er ”rigtig og forkert”, og hvordan vi behandler den anden. Projektet trækker på nærhedsetikken, men er også inspireret af andre etiske retninger.

Begrebet faglig resonans forstås som de personer og fagligheder, der er tilstede i en samtale, handling eller situation, og som hver især spiller ind med viden, erfaring og refleksion. Projektet trækker på Hartmut Rosas resonansbegreb, hvor resonans betragtes som svingninger imellem individ og verden. Individet kan i forholdet til verden bevæges.