Om behandling og indlæggelse

Hvor længe skal jeg være indlagt ?

Din indlæggelsestid er afhængig af hvilket patientforløb du skal indlægges i.

Nogle forløb er kun nogle få dages indlæggelse og andre er op til 8 uger.

Når din indlæggelse planlægges vil lægen fortælle dig mere præcist du kan forvente.

Kan vi være medindlagt sammen med vores barn ?

Alle børn har mulighed for at have forældre medindlagt. For de små børns vedkommende skal en forælder overnatte sammen med barnet. De større børns forældre kan overnatte i hospitalets patienthotel.

Se yderligere informationer om Neuropædiatrisk Afdeling - Børn med epilepsi.

Kan jeg lave min kontrol om til en telefonkonsultation ?

Såfremt du har et ønske om at ændre din aftale om kontrol om til en telefonkonsultation, skal dette ske til din kontaktlæge, der vil tage stilling til om det vil være fagligt forsvarligt.