Rådgivning om epilepsi på Filadelfia

Rådgivningsfunktionen hvis primære opgave er at rådgive mennesker med epilepsi, drives efter aftale med Socialstyrelsen. Til funktionen er der udover den daglige leder tilknyttet tre socialfaglige konsulenter. Specialrådgivning om Epilepsi har derudover tilknyttet konsulenter inden for undervisning, psykologområdet, samt andre relevante fagområder, som vi kan inddrage i Specialrådgivningen. Det drejer sig om skolekonsulenter, psykologer mv.