Om økonomi - Transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Kan jeg få dækket mine transportudgifter ?

Der er mange regler i forhold til at få befordringsgodtgørelse, såsom om dit patientforløb er en højt specialiseret behandling eller om du kan få samme tilbud i din hjemregion.

Derfor er det bedste råd, at du henvender dig til dit lokale kørselskontor i din hjemregion:

Region Nordjylland, Telefon: 97 64 80 30
Telefontid mandag – fredag kl. 08.00 – 13.30

Region Midtjylland, Telefon: 70 23 62 48
Telefontid mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00

Region Syddanmark, Telefon: 70 11 31 11
Og vælg dit nærsygehus. Telefontid på alle hverdage mellem 08.00 og 15.00.

Region Sjælland, Telefon: 70 15 35 15
Telefontid mandag kl. 10-14, tirsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12.

Region Hovedstaden, Telefon: 38 69 70 00
Telefontid alle hverdage mellem kl. 08.00 – 16.00

Kan jeg få tabt arbejdsfortjeneste under mit barns indlæggelse på Filadelfia ?

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste søges ved henvendelse til Socialforvaltningen i barnets bopælskommune. 

I skal være opmærksomme på, at det er kommunen der afgør, om I har ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, men det er jeres arbejdsgiver der afgør, om han eller hun vil give jer orlov eller acceptere, at I går ned i arbejdstid.

Du kan hente søge om om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved, at trykke på linket borger.dk i højre side og efterfølgende vælge din kommune på hjemmesiden borger.dk

Du kan også rette henvendelse til Borgerservice i din bopælskommune og få udleveret en blanket til ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Kontakt Specialrådgivningen for hjælp

Specialrådgivningen har vi erfaring med at afklare, hvornår betingelserne for at opnå kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldte. Vi kan i nogle tilfælde også være behjælpelige med, at få nedfældet behovet i forhold til et barn, som kræver en særlig indsats i hjemmet på grund af epilepsi. I har derfor mulighed for at kontakte en af rådgiverne, såfremt I har brug for at få jeres situation vurderet.