Udvikling og støtte

Natur og udeliv

Brommeparken har en profil med natur og udeliv. Det betyder, at naturen og livet udenfor er i højsædet som en fast forankret del af hverdagslivet for beboere og brugere af Brommeparken. Bevægelse i naturen har god effekt på både hjerne og fysik for mennesker med hjerneskader. Det er godt at komme ud i naturen, være social og bruge sine kræfter. Naturen spiller ind flere steder på Brommeparken, som er placeret midt i en stor park og med skov, som grænser op til parken.. En sansehave vækker sanserne med krydderurter, chili og peberfrugter. Beboerne er med til at passe haven, og krydderierne kommer på middagsbordet. Beboerne er også med til at plukke brombær, blommer og æbler. Det giver appetit på livet med et aktivt hverdagsliv.

Brommeparken tilbyder egen bolig i attraktiv lejlighed med mulighed for socialt samvær. Man kan samtidig med botilbuddet være tilknyttet Brommeparkens dagtilbud.

Udvikling

Brommeparken skaber en struktureret hverdag, der bygger op om den enkeltes behov, skaber mulighed for udvikling og sikrer valgmuligheder og livskvalitet. En professionel udredning fra start afdækker den nye beboers behov og forhold fx med hensyn til mobilitet, anfaldsregistrering, medicin og kost. Det gælder også i forhold til kommunikation og sociale relationer. Rehabiliteringen sker med metoder, som er veldokumenterede for effekt. Målet er, at beboerne skal kunne øge sine færdigheder og kunne så meget som muligt selv. Det giver livskvalitet. Brommeparkens medarbejdere har mange fagligheder, som alle bringes i spil for at hjælpe beboerne bedst muligt og komme 360 grader rundt om det hele menneske.  Tilgangen er neuropædagogisk, hvor man støtter borgeren i at anvende sine ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner som følge af en hjerneskade. 

Brommeparken tilstræber at tilbuddene tilpasses beboerne med hensyn til indhold, ansvar og interesse. Alt sammen for at give mulighed for, at den enkelte har mulighed for at udvikle sig intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk.

Samarbejdspartnere

Brommeparken har tilknyttet speciallæge i psykiatri og samarbejder med lægerne på Epilepsihospitalet, Filadelfia om fx optimal medicinering.