Aktiviteter og kontaktperson

Beskåret maleri egebo

Botilbud og aktiviteter

Vi skaber en meningsfyldt hverdag med tryghed, indflydelse og selvstændighed. Det er vigtigt, at beboeren udvikler sig og får oplevelser, hvor der er fokus på livsglæde og livskvalitet.

Fast kontaktperson

Alle beboere får tilknyttet en eller flere kontaktpersoner, hvis opgave er at støtte, vejlede og hjælpe beboeren. Kontaktpersonen danner sammen med andre kolleger et team, der hjælper beboeren på flere fronter. Udover den praktiske hjælp er der pædagogisk og sygeplejefaglig støtte og hjælp. Endvidere er der rehabilitering og vedligeholdelsestræning for beboeren.

Tema på aktiviteterne

Typisk er aktiviteterne på Egebo tematiserede og kan være fysiske, kreative og kulturelle. Tema kan eksempelvis være årstiderne, sport, spil, madlavning og fritidsliv.