Aktiviteter og kontaktteam

Stormly

Botilbud og aktiviteter

Vi skaber en meningsfyldt hverdag med tryghed, indflydelse og selvstændighed. Det er vigtigt, at beboeren udvikler sig og får oplevelser, hvor der er fokus på livsglæde og livskvalitet. 

Fast kontaktteam

Borgerne får et fast team på tre-fire medarbejdere. De hjælper med sociale og personlige ting. Borgeren får tilbud om køb af mad, tøjvask, transport, rengøring (servicepakke). Der er medarbejdere i boligdelen hele døgnet

Dagtilbud

Stormy driver også dagtilbud med aktivitet og samvær. Der er 28 pladser. Brugerne kommer fra lokalområdet og deltager sammen med Stormlys faste beboere i de mange tilbud værkstederne byder på. Det er værkstedernes mål at give brugerne et godt livsindhold med udviklende og nuancerede tilbud med en høj grad af medbestemmelse og brugerindflydelse.

Ud af huset

Vi har mange aktiviteter på Stormly. Men vi kører også ud med vores egne minibusser. Vi tager i svømmehal eller kører ud i naturen, hvor vi vandrer eller tager fx på fisketur. 

Tema

Typisk er aktiviteterne på Stormly tematiserede og kan være fysiske, kreative og kulturelle. Tema kan eksempelvis være årstiderne, sport, spil, madlavning og fritidsliv.