Udvikling og støtte

body3

Udvikling

Medarbejderne på Stormly skaber en struktureret hverdag, der bygger op om den enkeltes behov, skaber mulighed for udvikling og sikrer valgmuligheder og livskvalitet. Vi giver en sammenhængende indsats og får flere af borgernes ressourcer i spil. Det giver følelsen af mening og værdighed, når man klarer ting selv, mestrer livet og er mere selvstændig. Det er med til at give livskvalitet.

En professionel udredning fra start afdækker den nye beboers behov og forhold fx med hensyn til mobilitet, anfaldsregistrering, medicin og kost. Det gælder også i forhold til kommunikation og sociale relationer. Rehabiliteringen sker med metoder, som er veldokumenterede for effekt. Målet er, at beboerne øger sine færdigheder og kunne så meget som muligt selv. Det giver livskvalitet. Stormlys medarbejdere har mange fagligheder, som alle bringes i spil for at hjælpe beboerne bedst muligt og komme 360 grader rundt om det hele menneske.  Tilgangen er neuropædagogisk, hvor vi støtter borgeren i at anvende sine ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner som følge af en hjerneskade. 

Stormly tilpasser tilbuddene til beboerne med hensyn til indhold, ansvar og interesse. Alt sammen for at give mulighed for, at den enkelte har mulighed for at udvikle sig intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk.

Samarbejdspartnere

Stormly har tilknyttet lægekonsulent indenfor neurologi fra Epilepsihospitalet i Dianalund. Vi samarbejder med psykiatrisk lægekonsulent og med privatpraktiserende fysioterapeuter for at vedligeholde og træne borgernes fysiske funktioner