Om Neurologisk Afdeling på Filadelfia

Eneste sted i Danmark

 
Voksne med Epilepsi (Neurologisk afdeling) har tilknyttet flere sengeafsnit og patientforløb af særlig karakter blandt andet:
  • Epilepsihospitalets Psykoterapeutiske Afsnit, og deres patientforløb, der er det eneste sted i Danmark, hvor patienter med epilepsi og psykiatriske og psykologiske udfordringer, og PNES-patienter kan få et specialiseret og målrettet terapeutisk behandlingstilbud under indlæggelse. 
  • Afsnit for Epilepsi med Handicap, og deres patientforløb, er det eneste sted i Danmark med behandlingstilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, hvor der er mulighed for blandt andet en længerevarende observation under indlæggelse.
  • Psykosocial udredning og rehabilitering af epilepsipatienter, der foregår på Epilepsiafsnittet for voksne, er ligeledes et helt særligt udrednings- og behandlingstilbud.
For en nyhenvist patient indledes forløbet med en forambulant undersøgelse. Ved den forambulante undersøgelse lægges en plan for yderligere undersøgelse eller behandling. Den kan enten foregå under indlæggelse i et af de 3 sengeafsnit eller i vores ambulatorium for voksne. Efter indlæggelse afsluttes nogle patienter hos os og fortsætter med behandling og kontrol på den afdeling, som henviste dem, mens andre fortsætter i ambulant regi på Filadelfia. Desuden modtager vi patienter, som er henvist fra landets neurologiske afdelinger under det udvidede fri sygehusvalg. Dette sker udelukkende i et ambulant forløb.
 

Langtidsafsnit

 
Voksne med Epilepsi (Neurologisk afdeling) har ligeledes tilknyttet et Langtidsområde bestående af 3 sengeafsnit for tilsammen 23 patienter med behov for langvarig lægeligt tilsyn, behandling og pleje.