Mange forskellige dagtilbud

vaerksted2

Mange forskellige dagtilbud

Rehabilitering og Udviklingscentret på Filadelfia har i sine to afdelinger mange forskellige tilbud til mennesker, der har brug for at udvikle deres kompetencer, uddanne sig eller som har brug for personlige støtte i arbejdslivet. For nogle brugere kan der være tale om støtte til at kunne vedligeholde funktioner længst muligt. Der er tale om specialdagtilbud for voksne omfattet af Serviceloven, STU-forløb samt for patienter fra Epilepsihospitalet Filadelfia. Vi tilbyder endvidere rehabiliteringsforløb for borgere mellem 20 og 40 år uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet med at få et fagligt kompetenceløft og få styrket tillid til egen formåen.

Tryghed og udvikling

Vi tilbyder støtte til brugerne i trygge rammer, hvor de kan udvikle deres personlige, sociale eller arbejdsmæssige kompetencer både i og uden for centret.  Vi har et arbejdsmiljø præget af tillid, troværdighed, respekt for forskellighed og med høj grad af brugerinddragelse.  

Brugeren i centrum

Der udarbejdes individuelle planer for hver enkelt bruger, hvor sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering sker i samarbejde med bruger eller andre, der varetager brugers interesse. Den individuelle plan sikrer, at læring, udvikling eller rehabilitering sker med brugeren i centrum.

Sikkerheden i højsædet

Det er vigtigt for os, at give de optimale betingelser for at udføre arbejdet i vores afdelinger med den mindst mulige risiko. Derfor er sikkerheden altid i top på Rehabilitering og Udviklingscentret..

Uddannelsen i top

Vi tilstræber altid at være på forkant med den pædagogiske og faglige udvikling inden for vores respektive målgrupper. Derfor har opdatering af viden og uddannelse høj prioritet.  Vi har specialuddannede videnspersoner inden for epilepsi, erhvervet hjerneskade og autismespektrumforstyrrelser som sikrer at den nyeste viden inden for et felt kobles med den pædagogiske praksis.