For voksne med brug for hjælp

Speciale i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Brommeparken i Bromme tæt ved Sorø er et socialt døgn- og dagtilbud for voksne. Brommeparken har en profil med natur og udeliv. Den er ejet af Filadelfia.

Målgruppe

Beboerne i Brommeparken er mennesker som på grund af betydelige og varigt nedsatte funktioner har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner. Der er i særlig grad tale om mennesker med epilepsi, erhvervet hjerneskade og fysiske og psykiske problemstillinger.

Boligen

Dagligdag med støtte

Det giver livskvalitet at klare så mange ting som muligt selv. Beboerne deltager derfor fx selv aktivt med oprydning og rengøring sammen med sin støtteperson.

Medarbejdere

Brommeparken har ca. 30 medarbejdere sammensat af pædagogisk personale, ergoterapeut og plejepersonale. Alle med uddannelse og bred erfaring inden for observation og behandling af epilepsi, psykiatriske og adfærdsmæssige problemstillinger. Der er vågen nattevagt. Herudover har Brommeparken tilknyttet en speciallæge i psykiatri. Vi samarbejder med Epilepsihospitalet, Filadelfia om at give bedst mulig medicinsk behandling til beboere med epilepsi. .