For voksne med brug for hjælp

For voksne med brug for hjælp

Brommeparken i Bromme tæt ved Sorø er et socialt døgn- og dagtilbud for voksne. Det er ejet af Filadelfia.

Målgruppe

Beboerne i Brommeparken er personer som på grund af betydelige og varigt nedsatte funktioner har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner. Der er i særlig grad tale om personer med epilepsi, erhvervet hjerneskade og fysiske og psykiske problemstillinger.

Dagligdag med støtte

Beboerne deltager selv aktivt ved hjemmedag med oprydning og rengøring sammen med sin støtteperson.

Personale

Brommeparken har ca. 30 ansatte sammensat af pædagogisk personale, ergoterapeut og plejepersonale alle med uddannelse og bred erfaring inden for observation og behandling af epilepsi, psykiatriske og adfærdsmæssige problemstillinger. Der er vågen nattevagt. Herudover har Brommeparken tilknyttet en speciallæge i psykiatri. For personer med epilepsi samarbejdes med Epilepsihospitalet om at give bedst mulig medicinsk behandling.