Søg

Search
Forside Filadelfia
  • Klik her >

    Klik her >

 

 

Velkommen til Den selvejende institution Filadelfia

Filadelfia blev grundlagt i 1897 og er en selvejende non-profit institution med hjemsted i Sorø Kommune på Vestsjælland.

Filadelfias formål er at deltage i løsningen af opgaver inden for sundheds- og socialsektoren, herunder navnlig at varetage diagnosticering og behandling af patienter med epilepsi og tilgrænsende lidelser. Endvidere ydes der rehabilitering til mennesker med hjerneskader .

Filadelfia driver Epilepsihospitalet i Dianalund efter driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Filadelfia bestyrer endvidere en specialskole for børn, et beskyttet værksted og dagcenter, en socialrådgivningsfunktion samt en række botilbud til mennesker med epilepsi eller lignende sygdomme.

Derudover har Filadelfia siden 1997 drevet et Center for Neurorehabilitering.

Organisationen beskæftiger over 750 medarbejdere svarende til ca. 640 fuldtidsstillinger. Filadelfias øverste myndighed er bestyrelsen, og den daglige ledelse varetages af direktionen.

NYHEDER

  Julii 2014
 Overlæge Peter Wolf, voksenneurologisk afdeling, Epilepsihospitalet Filadelfia, Dianalund,
 er blevet udnævnt til gæsteforsker ved Universidad Federal de Santa Catarina, Florianopolis,
 Brasilien.
Udnævnelsen sker på baggrund af et mangeårigt tæt og produktivt forsknings-samarbejde mellem Epilepsihospitalet og universiteterne i Florianopolis og Sao Paulo i Brasilien. Forskningen drejer sig om primært om ekstern påvirkning af epileptiske anfald (både udløsning og hæmning). Det første, velpublicerede arbejde handlede om påvirkning ved kognitive opgaver. Lige nu undersøges effekten af dufte på epileptiske anfald, og næst kommer en sammenligning af refleksepileptiske fænomener hos mennesker med generaliseret vs fokal epilepsi.

 

 NYHEDER

  Julii 2014
 Danmark har fået en professor i epilepsi. Læs mere  >


NYHEDER/Cannabis til behandling af epilepsi

    9. juli 2014 Opfølgning på Canabis til behandling af epilepsi Læs mere >
 
 12. juni 2014 Cannabis til behandling af epilepsi. Læs mere >

NYHEDER

  Juni 2014
  Epilepsihospitalet Filadelfia er blevet akkrediteret uden bemærkninger.
  Læs mere 

 Specialhospital:


 Skole og rådgivning:


BørneskoleBØRNESKOLEN >

Center for Diakoni og LedelseDIAKONI >

 Sociale dag- og døgn-
 institutioner:


 

 

Filadelfia l Kolonivej 1 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 26 42 00 l Fax: 58 27 10 50 l filadelfia@filadelfia.dk