Aktiviteter, kontaktperson, hjemmedag og værksted

Botilbud og aktiviteter

Brommeparken åbner op over for samfundet omkring os. Vi giver mulighed for, at beboerne deltager i fx uddannelse, beskæftigelse og sociale aktiviteter uden for huset. Brommeparken har tradition for at gennemføre mange sociale aktiviteter. Petanquebanen bliver fx flittigt brugt til at skabe leg og aktiviteter med andre. Korsør Petanque kommer fast en gang om måneden for at spille. Årstidsfester på Filadelfia, Sjællands- og Sølundfestival samt sangaftener, bankospil, kirkegang og ferieture er bare nogle af mange traditioner. Alt sker selvfølgelig efter evne og interesse.

Fast kontaktperson

Beboerne har tilknyttet en personlig kontaktperson, der blandt andet hjælper med at vedligeholde kontakten til familie og venner. Desuden kan kontaktpersonen hjælpe med andre sociale og personlige ting - det kan være omkring hygiejne, påklædning, indkøb, indretning, økonomi, frisør og meget andet.

Ugentlig hjemmedag

På den ugentlige hjemmedag er kontaktpersonen eller andet personale behjælpelig med oprydning og rengøring af boligen, samt bytur med indkøb alt efter behov.

Værkstedet

Værkstedstilbuddet tilpasses borgerne med hensyn til indhold, pligter, ansvar og interesser, så den enkelte har mulighed for at udvikle sig intellektuelt, følelsesmæssigt og motorisk. Værkstedet er et aktivitets- og samværstilbud, der har åbent mellem kl. 8.30 og 16 alle hverdage.

Tema på aktiviteterne

Typisk er aktiviteterne i Brommeparken tematiserede og kan være fysiske, kreative og kulturelle. Tema kan eksempelvis være årstiderne, sport, spil, madlavning og fritidsliv.