Sociale døgn- og dagtilbud fra Filadelfia

Filadelfia har udviklet fire døgn- og dagtilbud, der alle er kendetegnet ved deres specialiserede pleje, omsorg og støtte til voksne mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Tilbuddene varetager opgaver for borgere, der ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem de gængse kommunale eller regionale tilbud. Der ydes endvidere speciallægeudredning og -behandling fra Epilepsihospitalet.