Stormly døgn- og dagtilbud ved Juelsminde

Stormly er et socialt døgn- og dagtilbud med speciale inden for epilepsi og hjerneskade. Stormly henvender sig til borgere, der har behov for støtte i hverdagen. Tilbuddet ejes og drives af Filadelfia. 

Døgntilbuddet har 24 plads og 1 aflastningsplads. Dagtilbuddet har 28 pladser. Vi modtager borgere fra hele landet. Stormly er godkendt af Socialtilsyn Øst samt Det risikobaserede Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.