Rehabilitering og Udviklingscenter

I Rehabilitering og Udviklingscentret, der drives under Filadelfia, tilbydes beskyttet beskæftigelse, rehabilitering, aktiviteter og samvær til mennesker, der har brug for at udvikle sig eller har brug for personlig støtte i arbejdslivet. Centret har sin egen butik, hvorfra der sælges arbejde udført af brugerne i de mange forskellige værksteder.

Nyt tilbud til kommunerne: God effekt af indsats for hjerneskadede

Et målrettet pakkeforløb kan hjælpe kommunerne med at løse opgaven, når stadig flere patienter efter endt sygehusbehandling har brug for en hurtig kommunal indsats med døgnhjemmepleje, genoptræning og andre tilbud. Pakken er målrettet personer med moderate til svære hjerneskader. Den rummer en kombination af specialiseret neurorehabilitering og psykosocialt indhold. Efter den tværfaglige behandling kan to tredjedele af borgerne udskrives til egen bolig. Se mere om det nye pakkeforløb og download PDF - Neurorehabilitering - specialiseret niveau.