Forskning i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Filadelfia er det eneste sted i Danmark, der kan levere højt specialiseret udredning, behandling og støtte på både sundheds- og socialområdet for epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Det er nødvendigt at forske, så vi vedvarende kan udvikle de bedste tilbud. Vi har for eksempel brug for bedre at kunne forstå sygdomsmekanismer og for at udvikle nye behandlingsmuligheder.

Al forskningsaktivitet tager udgangspunkt i patienter, brugere og klienter – og resultaterne anvendes til gavn for dem.

Filadelfia har en forskningsstrategi, hvor målet netop er at bidrage med viden om epilepsi og erhvervet hjerneskade - udredning, diagnostik, behandling og social støtte.

Vores ambition som epilepsicenter er at komme i verdenseliten, og forskning er en af vores målrettede og højt prioriterede strategier for at nå dertil.

Bag om generne

Der påvises til stadighed flere og flere genetiske årsager til, at et menneske udvikler epilepsi. Påvisning af en genetisk baggrund kan være vejledende for behandling, og den kan være vejledende for fremtidsudsigter.

Epilepsigenetik er et af de store forskningsområder på Filadelfia, og forskningsresultater deles med fagfolk og lægmænd fra hele verden – til alles bedste.

Tværgående projekter

På grund af de unikke muligheder, der er på Filadelfia, kan vi etablere forskningsprojekter, der hviler på de forskellige kompetencer, vi har i organisationen. Et af projekterne er “Hvordan er livet i en familie med en svær diagnose?”

Flere af Filadelfias medarbejdere arbejder på at afdække flere vinkler på livet med epilepsi i samarbejde med blandt andet University College Sjælland. Det er en flerfaglig gruppe, der deltager i undersøgelsen med lærere, specialrådgivere, psykologer og sygeplejersker med flere. 

Epilepsi er andet og mere end de epileptiske anfald alene – der sker en massiv påvirkning af familiernes hverdag – uanset om patienten er barn eller voksen.

Blandt de allerbedste

På Filadelfia bestræber vi os på at være ajour med de nyeste og bedste metoder – både hvad angår blandt andet diagnostik og behandling.

Vi vil være blandt de bedste både nationalt og internationalt. Derfor har vi bedt et eksternt ekspertpanel om at sætte lup på vores ydelser og vurdere, om vi lever op til det.


Internationalt anerkendt

Filadelfia skal være det naturlige videns- og second opinion-center. 

Vi er landsdækkende og leverer en højt kvalificeret og specialiseret ydelse både på sundheds- og socialområdet for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.