Forskning i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Filadelfia er det eneste sted i Danmark, der kan levere højt specialiseret udredning, behandling og støtte på både sundheds- og socialområdet for epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Det er nødvendigt at forske, så vi vedvarende kan udvikle de bedste tilbud. Vi har for eksempel brug for bedre at kunne forstå sygdomsmekanismer og for at udvikle nye behandlingsmuligheder.

Al forskningsaktivitet tager udgangspunkt i patienter, brugere og klienter – og resultaterne anvendes til gavn for dem.

Filadelfia har en forskningsstrategi, hvor målet netop er at bidrage med viden om epilepsi og erhvervet hjerneskade - udredning, diagnostik, behandling og social støtte.

Vores ambition som epilepsicenter er at komme i verdenseliten, og forskning er en af vores målrettede og højt prioriterede strategier for at nå dertil.

Bag om generne

Der påvises til stadighed flere og flere genetiske årsager til, at et menneske udvikler epilepsi. Påvisning af en genetisk baggrund kan være vejledende for behandling, og den kan være vejledende for fremtidsudsigter.

Epilepsigenetik er et af de store forskningsområder på Filadelfia, og forskningsresultater deles med fagfolk og lægmænd fra hele verden – til alles bedste.

Tværgående projekter

Epilepsi er andet og mere end de epileptiske anfald. Der sker en stor påvirkning af familiernes hverdag – uanset om patienten er barn eller voksen. Vi arbejder tværfagligt med den familieorienterede tilgang ud fra Dansk Familie Selskabs ramme, hvor vi også har en plads i bestyrelsen. 

Vi arbejder derfor hele vejen rundt om patienten / borgeren, og vil via den familieorienterede tilgang altid bestræbe os på at møde patienten og pårørende /netværk med det fokus.

Aktuelt har vi et projekt hos Filadelfias døgntilbud, som  handler om samarbejde med pårørende.

 

Blandt de allerbedste

På Filadelfia bestræber vi os på at være ajour med de nyeste og bedste metoder – både hvad angår blandt andet diagnostik og behandling.

Vi vil være blandt de bedste både nationalt og internationalt. Derfor har vi bedt et eksternt ekspertpanel om at sætte lup på vores ydelser og vurdere, om vi lever op til det.


Internationalt anerkendt

Filadelfia skal være det naturlige videns- og second opinion-center. 

Vi er landsdækkende og leverer en højt kvalificeret og specialiseret ydelse både på sundheds- og socialområdet for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.