Omfattende hjælp og støtte

Bruger på Stormly

Stormly er en døgn- og daginstitution ved Juelsminde, der er drevet og ejet af Filadelfia i Dianalund.

Borgere

Borgerne på Stormly er personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp og støtte i det daglige. De fleste af beboerne har epilepsi. Udover epilepsi er der i særlig grad tale om personer med fysiske, psykiske og adfærdsmæssige problemstillinger.

Personale

Medarbejderstaben, der tæller ca. 40 personer, er bredt sammensat af pædagoger, diakoner, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, køkkenpersonale og administrativt personale. Medarbejderne er velkvalificerede i relation til borgere, der på grund af følgevirkninger efter hjerneskade, psykiatriske eller andre lidelser har behov for særlig støtte og omsorg. Der er tilknyttet lægekonsulent indenfor neurologi fra Epilepsihospitalet i Dianalund, og der samarbejdes endvidere med psykiatrisk lægekonsulent. Der samarbejdes endvidere med privatpraktiserende fysioterapeuter for at vedligeholde og træne borgernes fysiske funktioner.>