Omfattende hjælp og støtte

Bruger på Stormly

Stormly er en døgn- og daginstitution ved Juelsminde, der er drevet og ejet af Filadelfia i Dianalund.

Borgere

Stormly er for voksne mennesker med diagnosticeret, svært behandelig epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske, kognitive og sociale problemer. De fysiske rammer gør det muligt at modtage borgere med svære fysiske handicaps. 

Personale

Medarbejderstaben, der tæller ca. 40 personer, er bredt sammensat af pædagoger, diakoner, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, køkkenpersonale og administrativt personale. Medarbejderne er velkvalificerede i relation til borgere, der på grund af følgevirkninger efter hjerneskade, psykiatriske eller andre lidelser har behov for særlig støtte og omsorg. Der er tilknyttet lægekonsulent indenfor neurologi fra Epilepsihospitalet i Dianalund, og der samarbejdes endvidere med psykiatrisk lægekonsulent. Der samarbejdes endvidere med privatpraktiserende fysioterapeuter for at vedligeholde og træne borgernes fysiske funktioner.>