For voksne med brug for hjælp

Bruger på Stormly

Speciale i epilepsi og erhvervet hjerneskade 

Stormly er en døgn- og daginstitution ved Juelsminde, der er drevet og ejet af Filadelfia i Dianalund.

Målgruppe

Stormly er for voksne mennesker med diagnosticeret, svært behandelig epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske, kognitive og sociale problemer. De fysiske rammer gør det muligt at modtage borgere med svære fysiske handicaps. 

Boligen

Stormly har 24 boliger samt 4 værelser til brug for kortere aflastningsophold.. På nær to boliger er alle med eget bad og toilet, og ni er to-rumsboliger med egen terrasse. Bygningerne og den store parklignende grund på over 7.000 m2 giver gode muligheder for aktiviteter, og der lægges stor vægt på det sociale samvær.

Medarbejdere

Stormly har ca. 40 medarbejdere. En stab som er bredt sammensat af pædagoger, diakoner, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, køkkenpersonale og administrativt personale. Medarbejderne er velkvalificerede i relation til borgere, der på grund af følgevirkninger efter hjerneskade, psykiatriske eller andre lidelser har behov for særlig støtte og omsorg. Der er tilknyttet lægekonsulent indenfor neurologi fra Epilepsihospitalet i Dianalund, og der samarbejdes endvidere med psykiatrisk lægekonsulent. Der samarbejdes endvidere med privatpraktiserende fysioterapeuter for at vedligeholde og træne borgernes fysiske funktioner.>