Kompetencen i højsædet

systue1

To afdelinger

Rehabilitering og Udviklingscentret er fordelt på to afdelinger, hvor den ene tager sig af aktivitets- og samværstilbud, mens den anden retter sig mod beskyttet beskæftigelse og rehabilitering. Centret, der drives under Filadelfia, er et socialt specialdagtilbud for voksne, der har brug for at udvikle deres kompetencer, uddanne sig eller som har brug for støtte i arbejdslivet. Centret har også tilbud til patienter fra Epilepsihospitalet Filadelfia.

Mange brugere

Rehabilitering og Udviklingscentret har 140 brugere beskæftiget med mange forskellige aktiviteter lige fra produktionsarbejde, personlige udviklings- og uddannelsesforløb til kreative aktiviteter og butiksarbejde. Målgrupperne er voksne med epilepsi og handicap, erhvervet eller medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt personer med svære, psykiske og sociale problemstillinger.

Kompetence i højsædet

Personalegruppen på 36 personer i Rehabilitering og Udviklingscentret er alle veluddannede og består ud over det administrative personale af pædagoger, værkstedsassistenter,  pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.