Praktisk og pædagogisk hjælp

systue5

Byliv og natur

Egebo har adresse på Filadelfias hovedsæde i Dianalund. Det giver helt særlige fordele for borgere, som nemt kan benytte Rehabiliterings- og Udviklingscentret på Filadelfia. Det ligger helt tæt på og kræver ikke fx buskørsel. Egebo ligger også i gåafstand til byens indkøbscenter og skoven. 

Udvikling

Vi skaber en struktureret hverdag, der bygger op om den enkeltes behov, skaber mulighed for udvikling og sikrer valgmuligheder og livskvalitet. En professionel udredning fra start afdækker den nye borgers behov og forhold fx med hensyn til mobilitet, medicin, kost og registrering af anfald. Det gælder også kommunikation og sociale relationer. Rehabiliteringen sker ud fra metoder, hvor effekten af indsatsen er veldokumenteret. Målet er, at borgerne skal kunne øge færdighederne og kunne så meget som muligt selv. Det giver livskvalitet. Tilgangen er neuropædagogisk, hvor vi støtter borgeren i at anvende sine ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner, som følge af en hjerneskade. 

Samarbejdspartnere

Internt samarbejder Egebo med Rehabilitering og Udviklingscenter Filadelfia, ligesom læger, neuropsykologer, psykiater og diætister.

På den eksterne side kan der trækkes på distriktspsykiatrien efter behov, ligesom vi er i tæt samarbejde med praktiserende læger og fysioterapeuter, omsorgstandplejen og sagsbehandlere i beboerens hjemkommune.