Praktisk og pædagogisk hjælp

systue5

Hjælp efter behov

Der ydes praktisk hjælp til den enkelte beboer efter behov. Beboeren deltager selv, alt efter fysiske og psykiske ressourcer. Den praktiske hjælp kan bestå af alt fra hjælp omkring spørgsmål om økonomi, til indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring og personlig hygiejne.

Team støtter op

Alle beboere får tilknyttet en eller flere kontaktpersoner, hvis opgave er at støtte, vejlede og hjælpe beboeren. Kontaktpersonen danner sammen med andre kolleger et team, der hjælper beboeren på flere fronter. Udover den praktiske hjælp er der pædagogisk og sygeplejefaglig støtte og hjælp. Endvidere er der rehabilitering og vedligeholdelsestræning for beboeren.

Samarbejdspartnere

Internt samarbejder Egebo med Rehabilitering og Udviklingscenter Filadelfia, ligesom læger, neuropsykologer, psykiater og diætister.

På den eksterne side kan der trækkes på distriktspsykiatrien efter behov, ligesom vi er i tæt samarbejde med praktiserende læger og fysioterapeuter, omsorgstandplejen og sagsbehandlere i beboerens hjemkommune.