Behandling af epilepsi

Formålet med at behandle epileptiske anfald er først og fremmest at undgå anfald og dernæst at udsætte patienterne for så få bivirkninger som muligt. Langt de fleste patienter kan blive anfaldsfri med et eller to præparater. Hvis ikke anfald kan behandles med medicin, er der flere forskellige andre muligheder afhængig af, hvilken type anfald patienten har. For nogle kan epilepsikirurgi være løsningen, for andre er det behandling med en vagusnerve-stimulator og for atter andre kan det være en speciel og individuel diætbehandling.

Beslutningen om hvilken behandling, der er den passende for den enkelte patient, træffes i samarbejde mellem patient, pårørende og epilepsihospitalets specialistteam. 

Kirurgisk behandling

Hvor medicinsk eller diætbehandling udelukkende behandler symptomerne ved epilepsi, er kirurgi den eneste behandling der har mulighed for at fjerne årsagen til epilepsi. Langtfra alle patienter kan behandles med kirurgi. Der ligger et grundigt og omfattende udredningsprogram til grund for, at patient og læger kan tage stilling til kirurgi som en behandlingsmulighed.

Diætbehandling

Filadelfia tilbyder i øjeblikket tre typer diætbehandling

  • Klassisk ketogen diæt
  • Modifieret diæt
  • Low glycemic intex treatment (LGIT)

Ved de to første diættyper er formålet at omlægge hjernens stofskifte fra at være sukkerbaseret til at være fedtsyrebaseret. Ved LGIT er formålet at opnå et mere stabilt blodsukker.

Psykologisk behandling

Forskellige psykiske belastninger kan medføre et reaktionsmønster, der minder om epileptiske anfald (PNES).

Behandlingen er imidlertid helt anderledes. PNES kan behandles med kognitiv terapi og et behandlingsforløb. Det består blandt andet af psykologiske undersøgelser, kognitiv terapi baseret på en fysio- og ergoterapeutisk vurdering, mindfulness, undervisning i diagnose og anfaldshåndtering, psykologsamtaler, kropsterapi, motion samt selvværds- og kompetencetræning.

Hele eller dele af forløbet kan foregå individuelt eller i grupper. Der findes også forløb for børn med PNES.

Erhvervet hjerneskade

Filadelfias Center for Neurorehabilitering tilbyder genoptræning og rehabilitering på højt specialiseret niveau til voksne med følger efter en hjerneskade (kranietraumer, sygdomme eller sværere følgevirkninger til apopleksi).

Rehabiliteringsindsatsen er tværfaglig og tager udgangspunkt i individuelt tilrettelagte og målrettede forløb.

Behandlingen følger Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

For patienter med behov på mindre intensivt niveau tilbyder Center for Neurorehabilitering fem forskellige forløb som supplement til den kommunale indsats på området.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.