Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Hvert år får mange tusinde funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade, og mange af dem har brug for rehabilitering. I filmen ”Rehabilitering ved erhvervet hjerneskade” uddyber ledende overlæge Niels Jørn Dalsgaard, hvad en erhvervet hjerneskade er. Man kan også se, hvordan træning i at mestre en god hverdag kan foregå.

Intensiv rehabilitering af voksne med følger efter hjerneskade

Vi tilbyder intensiv tværfaglig rehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader forårsaget af fx traumer eller apopleksi- (blodprop eller blødning i hjernen, følger af infektioner, iltmangel med mere. Den enkelte klients ønsker og håb er udgangspunkt for behandlingen, og vi stræber efter, at der er størst mulig overensstemmelse mellem patientens ønsker og rehabiliteringens indhold og mål. Vores personale består af cirka 70 medarbejdere med speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, talepædagoger, socialpædagoger, socialrådgivere og sekretærer.

Nyt tilbud til kommunerne: God effekt af indsats for hjerneskaderamte

Et målrettet pakkeforløb kan hjælpe kommunerne med at løse opgaven, når stadig flere patienter efter endt sygehusbehandling har brug for en hurtig kommunal indsats med døgnhjemmepleje, genoptræning og andre tilbud. Pakken er målrettet mennesker med moderate til svære følger efter hjerneskader. Den rummer en kombination af specialiseret neurorehabilitering og specialtilbud til såvel fagfolk som hjerneskaderamte. Se pjece om Center for Neurorehabilitering