Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Specialiseret neurorehabilitering til voksne med følger efter erhvervet hjerneskade 

Vi tilbyder intensiv tværfaglig neurorehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader på baggrund af kranietraumer, apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning) eller tilgrænsende lidelser såsom følger efter infektioner eller iltmangel.  

Center for Neurorehabilitering har siden 1996 rehabiliteret voksne med følger efter erhvervet hjerneskade. Vi er en selvstændig afdeling under Epilepsihospitalet og fungerer både som hospital og rehabiliteringscenter. Som klient hos os tilbydes man neurorehabilitering enten under fortsat hospitalsindlæggelse, på baggrund af en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering eller i et ’brush up’ forløb længe efter skadens opståen.