Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Intensiv rehabilitering af voksne med følger efter hjerneskade

Vi tilbyder intensiv tværfaglig rehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader forårsaget af fx traumer eller apopleksi- (blodprop eller blødning i hjernen, følger af infektioner, iltmangel med mere. Den enkelte patients ønsker og håb er udgangspunkt for behandlingen, og vi stræber efter, at der er størst mulig overensstemmelse mellem patientens ønsker og rehabiliteringens indhold og mål. Vores personale består af cirka 70 medarbejdere med speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, talepædagoger, socialpædagoger, socialrådgivere og sekretærer.

Nyt tilbud til kommunerne

Se pjece om nye tilbud
Vi  tilbyder nu flere fleksible forløb, der kan sammensættes efter patientens behov. Alle indlæggelser vil blive indledt med en uges intensiv, tværfaglig udredning og træning. Herefter tilbyder vi patienten et 4-ugers rehabiliteringsforløb på svært eller moderat niveau efter behov. I slutningen af perioden sender vi en status til kommunen før en behandlingskonference, hvor vi sammen aftaler det videre forløb. Varigheden af det efterfølgende forløb og hyppigheden af behandlingskonferencer er fleksibelt alt efter kommunens ønske. I slutningen af indlæggelsen tager vi på et eller flere hjemmebesøg i samarbejde med kommunen.

I forbindelse med udskrivelsen tilbyder vi et transitionsforløb, hvor vores medarbejdere indgår i behandlingen i patientens hjem i et omfang og med en varighed som ønsket af kommunen. Endelig tilbyder vi et brush up forløb, som foregår på Center for Neurorehabiliterings daghospital med mulighed for overnatning