Om henvisninger, ventetider og det frie sygehusvalg

Henvisning og det frie sygehusvalg

Som patient har du ret til at blive henvist til Epilepsihospitalet Filadelfia, uanset hvor i landet du bor. Du kan over for praktiserende læge, bede om at blive henvist til undersøgelse og behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia. Det samme kan du over for hospitalers neurologiske afdelinger, børneafdelinger og privatpraktiserende speciallæger i neurologi eller pædiatri. Det frie sygehusvalg er den direkte vej til højt kvalificeret undersøgelse og behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia. 

Det er gratis for dig at få behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia - det er din region, der betaler for behandlingen. Du kan læser mere om de regler, der gælder for det frie sygehusvalg . Spørgsmål vedrørende henvisning kan rettes til Filadelfias visitation på telefon 58 27 10 65.

Maksimalt fire ugers ventetid på forundersøgelse.

Patientforløbene på Epilepsihospitalet Filadelfia begynder med en forundersøgelse i ambulatoriet. Der er maksimalt 4 ugers ventetid til denne undersøgelse. Efter forundersøgelsen kan der være behov for supplerende undersøgelser og eventuelt indlæggelse på en af vores afdelinger.

Ventetider forundersøgelse:

Forundersøgelser børn - ca. 2 uger

Forundersøgelser voksne - ca. 1 uge

Ventetider indlæggelse:

Ventetiderne til indlæggelse er afhængigt af hvilket forløb patienten indlægges til, men generelt er ventetiderne

Indlæggelse børn - fra 2 - 11 uger

Indlæggelse voksne - fra 0 - 7 uger.

Du kan søge yderligere informationer om ventetider på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Ventetider kan variere en del

Ventetiden på din indlæggelse kan variere i forhold til hvilket patientforløb du skal indlægges til. Yderligere information kan du få ved at tage kontakt til den afdeling du skal indlægges på. Du kan finde afdelinger på kontaktsiden - bemærk at mails til Filadelfia med personfølsomme oplysninger altid bør sendes via E-boks.