Sådan bliver du diakon

På Filadelfia blev den første diakon indviet i 1907, og derfor hviler diakonindvielsen på en lang tradition.

På Filadelfia er der to veje til at blive diakon. Man kan gennemføre Diplom i Ledelse og Diakoni, eller man kan gennemføre Diakonfaglig Efteruddannelse og have deltaget i mindst fire workshops om diakoni. Desuden kræver det, at man har mindst tre års erfaring fra et lønnet eller frivilligt arbejde med mennesker, så man er fortrolig med at genkende grundlæggende menneskelige behov, sætte ord på og handle i forhold til dem.

Indvielse til diakon sker i Filadelfias kirke efter afslutning af uddannelsen. Indvielsen er en velsignelse til at være og leve som diakon. Det handler om at sige ja til en livsstil, hvor man efter bedste evne og muligheder ønsker at tjene sin næste. Ved indvielsen anvendes et ritual, som der er tradition for at anvende i folkekirken. Indvielsen er imidlertid økumenisk. Det vil sige, at hvis man er medlem af andre kirkesamfund eller frikirker, kan man blive indviet af sin egen præst eller forstander. 

Når man er blevet diakon, tilbyder Diakonforbundet Filadelfia optagelse. Forbundet er en sammenslutning af diakoner og andre interesserede. Det er et fagligt forum, hvor man kan mødes, drøfte og sætte diakonale emner og dilemmaer på dagsordenen i hverdag og samfund.