Længere undervisningsforløb i "Den medmenneskelige samtale"

Vi ønsker med dette tilbud at imødekomme henvendelser om et tværfagligt tilbud indenfor samtaleområdet. Indholdet er knyttet til krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching set i relation til det hele menneske. Det betyder at menneskets sjælelige, psykiske og fysiske dimension inddrages, og at vi arbejder med samtalens indhold set fra både en fysisk, psykisk, social og åndelig side.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer, som har samtalen som redskab i det daglige arbejde eller frivillige engagement. Det er en forudsætning, at man har en vis erfaring med samtalen.

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis tilknyttet relevant teoretisk undervisning. Formen vil veksle mellem casefremstilling, oplæg og afprøvning af læring i gruppe.

Indhold

 • Den gode samtale - introduktion til samtalebegrebet og praksismodeller.
 • Den følsomme samtale - om følelsernes indflydelse i samtalen både positivt og negativt.
 • Den livgivende samtale - fokus på det eksistentielle og åndelige behov og indhold.
 • Fokus på hjælperen - blinde pletter, udviklingspunkter og den gode egenomsorg.
 • Den handlingsorienterede samtale - med udgangspunkt i coachingens redskaber.
 • Den sorgfulde samtale - hvorledes forstås sorg og hvordan sørgende mødes.

Udbytte

Deltagerne dygtiggøres til at kunne agere fagligt i den almindelige og den nære samtale. Deltagerne trænes i at finde det vigtige i samtalen og få fortrolighed med deres egne ressourcer og begrænsninger.

Tid og sted

6x2 dage 2019

 • 21.-22.. februar 2019
 • 4.-5. marts 2019
 • 1.-2. april 2019
 • 27.-28. maj 2019
 • 24.-25. juni 2019
 • 12.-13. august 2019

Den første dag begynder kl. 10.30, og vi slutter den anden dag kl. 15. Kurset afholdes hos Filadelfia Uddannelse/Filadelfia, Kolonivej 19, 4293 Dianalund.

Pris og bestilling af overnatning

Forløbet koster kr. 15.000 + moms, som dækker undervisning, formiddagskaffe med brød og eftermiddagskaffe med kage samt aftensmad. Bemærk, at forløbet er ekskl. overnatning og frokost. Du kan bestille overnatning på Comwell Sorø for egen regning. Filadelfia Uddannelse booker værelser til 635 kr. pr. nat inkl. morgenmad .  I forbindelse med tilmelding er det muligt at bestille 6 eller 12 overnatninger, hvis du fx kommer dagen før kurset. Filadelfia har en kantine, hvor du kan købe frokost til en overkommelig pris. 

Tilmelding

Tilmelding til uddannelsesforløbet "Den medmenneskelige samtale".

Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2019

Undervisere

Conny Hjelm og Benjamin Kobborg.