Valgfrie moduler

Valgmodul 1 - Ledelse og filosofi (5 ECTS)

Ledelse, etik og livsanskuelse
Filosofi og tro skaber grundlag for den personlige livsanskuelse og værdier, som igen er definerende for mange af de valg man som leder og medarbejder skal træffe. Hvad er sammenhængen mellem filosofi, tro og ledelse, og i hvilke situationer får det relevans for dine handlinger? Kan man tale om trosbaseret ledelse?

Indhold

 • Kierkegaard og ledelse
 • Etik og de etiske skoler
 • Kristendommens syn på menneske og samfund, og dets etiske konsekvenser
 • Etiske dilemmaer i ledelse
 • Ledernes indre værdikompas
 • Den protreptiske samtale.
 

Valgmodul 2 - Ledelse i frivillige organisationer (5 ECTS)

Ledelse i frivillige og diakonale organisationer
Ledelse i frivillige organisationer har det særkende at begreber som etik, involvering og motivation spiller en afgørende rolle, og stiller særlige krav til ledelse af frivillige.

Indhold

 • Frivillige organisationer mellem stat og marked
 • Frivillighedens værdi og DNA
 • Motivation og ledelse af frivillige
 • Relationen mellem organisation og frivillige - etik
 • Bestyrelsen som værdiskaber
 • Udvikling og forandringsprocesser i frivillige organisationer

Valgmodul 3 - Kommunikation og organisation (5 ECTS)

Kommunikation og organisation - sjælesorg
Som leder skal man konstant arbejde med at udvikle sin egen og organisationens kommunikation og synlighed udadtil. Sjælesorg er diakoniens særlige kommunikationsform, som sætter det hele menneske i centrum, og inddrager den eksistentielle og åndelige dimension i samtalen.

Indhold

 • Lederen som kommunikator i teori og praksis
 • Organisationens eksterne kommunikation og synlighed
 • Digitale og sociale medier i organisationens kommunikation
 • Sjælesorg og lederskab
 • Åndelig og eksistentiel vejledning