Værdier, vision og strategier for Filadelfia

Filadelfias værdigrundlag

Filadelfias værdier bygger på helhedssyn, respekt og nytænkning.

Helhedssyn

Helhedssyn er altafgørende for organisationens sammenhængskraft og må til enhver tid tage udgangspunkt i patientens/brugerens behov for at opnå en så høj kvalitativ ydelse som muligt. Helhedssynet skal også understøtte os i at være en lærende organisation, hvor vi udnytter hinandens viden og erfaring. Helhedssynet vil på den måde understøtte erfaringen af, at alle medarbejdere er værdifulde, og alle afdelinger og institutioner vil opleves som ligeværdige aktører.

Respekt

En ubetinget respekt for det enkelte menneske er selve grundlaget for at kunne arbejde på Filadelfia. Respekten gælder i vores samarbejde med patienter, klienter og beboere samt i relationer mellem medarbejdere, områder og afdelinger (interne/eksterne), hvor mødet sker i åbenhed og med evne og vilje til at forstå andres tænkemåde og handlinger.

Nytænkning

Forandring er et vilkår i en tid, hvor organisationers vilje og evne til nytænkning og udvikling er afgørende for deres virke. Nytænkning, forandringsparathed og udvikling hænger uløseligt sammen og er et både ønskeligt og nødvendigt afsæt for at virkeliggøre Filadelfias vision. Filadelfia skal gennem nytænkning indadtil i organisationen og udadtil være toneangivende for samarbejdspartnere - nationalt som internationalt.

Filadelfias vision og strategi

Filadelfias vision 2021

Filadelfia er det nationalt førende højt specialiserede Epilepsihospital og specialiserede rehabiliteringscenter for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade. 

I daglig tale: Fokus på hjernen - med hjertet. 

Filadelfia har en klar ambition frem mod 2021. Vi vil være førende indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade. Og vi vil skabe sammenhæng mellem vores egne tilbud og eksterne samarbejdspartnere. Vi har fem sammenhængende perspektiver, som vi skal nå. De sætter retningen for vores arbejde til gavn for patienter og borgere.

Dermed blev samtidigt lagt fundamentet for udvikling og sammenbinding af Filadelfias aktiviteter og 'værdikæde' lige fra diagnostik, behandling, rehabilitering, rådgivning og forskning – for patienter og for klienter eller borgere. For Epilepsihospitalet, de sociale døgn- og dagtilbud og specialskole.

De fem sammenhængende perspektiver

Vi skal opfinde nye arbejdsgange, levere bedre og mere effektiv behandling, styrke sammenhængen i vores ydelser, udvikle nye tilbud og forskning. Samtidig skal vi være professionelle og en attraktiv samarbejdspartner. Fem perspektiver skal sikre Filadelfias position helt i front til gavn for patienter og borgere, som har behov for udredning, behandling og rehabilitering indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade. 

Læs Magasinet Vision og Strategi 2021

De fem perspektiver: 

Kvalitet og tilbud i top
Blandt de bedste til forskning og udvikling
I front som samarbejdspartner
Høj værdi og effektivitet
En ansvarlig og bæredygtig organisation.