Filadelfias historie

I 1897 blev "Anstalten for Epileptiske, Tersløse" stiftet af landsbylægen Adolph Sell, men allerede få år efter kom stedet til at hedde Kolonien Philadalphia. Dr. Sell skabte sit livsværk ud fra en vision om at skabe et hjemligt sted for mennesker med epilepsi og for de psykisk syge. 

Foto historisk dokument

Fra Philadelphia til Filadelfia

Filadelfia blev grundlagt i 1897, og der er sket en hel del siden. Mange kender Filadelfia som Kolonien Filadelfia, men navnet er ændret i 2007. Det er i øvrigt ikke første gang, navnet er ændret. Tidligere stavedes det Philadelphia og helt tilbage fra starten hed det faktisk Anstalten for epileptiske i Tersløse.

Adolph Sell

Filadelfias grundlægger, lægen Adolph Sell, blev født i København i 1850 og begyndte sin lægegerning i 1876 ved Kalundborg. I 1877 købte han en eksisterende praksis i den del af Tersløse, der senere kom til at hedde Dianalund ved jernbanens indførelse i 1901.

På bedste foreningsmanér

Adolph Sell rejste meget og interesserede sig for den tids forskning i epilepsi, som foregik overalt i Europa, men vi skulle frem til 1897, før en gruppe af egnens borgere mødtes med det formål at oprette et hjem for epileptikere. På bedste foreningsmanér blev der samlet ind ved et ”udsalg”, sikkert noget i stil med vore dages loppemarkeder. Den rørende sum af 659 kr. i indtægter skabte grundlag for at indlogere de første patienter, og siden gik det stærkt med at bygge huse i bedste nybyggerstil

Antallet af patienter stiger

Fra 1900 til 1902 voksede antallet af patienter f.eks. fra 42 til 115, hvoraf over 100 var epileptikere, som de blev kaldt dengang. I dag kalder vi dem mennesker med epilepsi. Resten af patienterne var sindssyge – en betegnelse, der heller ikke bruges mere i medicinsk sammenhæng. De sindssyge blev til psykiatriske patienter på Psykiatrihospitalet, som hørte under Filadelfia til 1986, hvor det overgik til Vestsjællands Amt. Siden er det overgået til distriktspsykiatrien for Region Sjælland.

Nybyggerstil

Ved Dr. Sells død i 1921 havde kolonien bredt sig over 150 tønder land med 550 patienter bosat i 30 bygninger. Ordet koloni var inspireret af udlandet, og ligesom nybyggernes kolonier måtte have en kirke, fornægter det kristne grundlag sig heller ikke her. Den første kirke blev indviet i 1904. Navnet Philadelphia havde ikke noget med Amerika at gøre, men er derimod det latinske ord for broderkærlighed. Den kristne holdning til kærlig pleje var et grundlag for kolonien og siden for diakonien ved Filadelfia.

Selvforsynende

I mange år var Filadelfia et stort set selvforsynende, lille samfund, der efter Dr. Sells hensigt skulle fungere som et hjem for de syge frem for en anstalt. De fleste opgaver bliver stadig løst internt, men som en virksomhed drevet efter moderne forretningsprincipper, er ”outsourcing” af ydelser også en mulighed, når det giver den bedste løsning.

Jubilæumsbog i anledningen af 100 års jubilæet

I anledning af Epilepsihospitalets 100 års jubilæum blev der udgivet en jubilæumsbog - "...syge må plejes med kærlighed" - forfattet af Bjørn Hamre. Den spændende og velskrevne bog kan stadig købes - ISBN 878-986190-0-4.

 

Besøg Filadelfias Museum for yderligere oplysninger