Fagpersoner

Regionale og kommunale forløb

Vi indleder alle indlæggelser med en uges intensiv, tværfaglig vurdering, målsætning og sideløbende rehabilitering. På den baggrund tilbyder vi klienten et rehabiliteringsforløb på svært eller moderat niveau vurderet ud fra behovet for personlig assistance og opsyn. Rehabiliteringsniveauet revurderes hver 4. uge og vil fremgå af de tværfaglige behandlingsplaner, som vi sender til kommunen. I forløbet tilbyder vi kommunen jævnlig kontakt, telefonisk eller på video, vedrørende klientens udvikling og fortsatte behov for rehabilitering. I forbindelse med afslutningen af et forløb afholder vi et planlægningsmøde, virtuelt eller ved fremmøde, og kommunen modtager en tværfaglig status.

Transitionsforløb

I slutningen af indlæggelsen planlægger vi sammen med klient, pårørende og den kommunale samarbejdspartner udskrivelsen på et planlægningsmøde. For nogle klienter kan det være relevant at tilbyde et transitionsforløb efter udskrivelsen.  Her træner vores medarbejdere klienten i eget hjem efter udskrivning og understøtter rehabiliteringen i hjemmet. Det kan omfatte vejledning og undervisning af de kommunale medarbejdere, som skal stå for den efterfølgende rehabilitering. Vores rådgivning sker på baggrund af fx hjemmebesøg og påbegyndt hjemmetræning inden udskrivelse..

Brush up forløb

Brush up forløb kan tilkøbes i en nærmere aftalt periode. Klienten vil deltage i aktiviteter og modtage individuel behandling. Forløbet kan foregå enten ambulant eller som døgnrehabiliteringsforløb med overnatning i Center for Neurorehabilitering, hvis man har brug for støtte til personlig pleje eller på vores patienthotel, hvis man er selvhjulpen.

Besøg os

Efter aftale kan du besøge os, se faciliteterne og få mulighed for at stille spørgsmål til vores tilbud. Kontakt tværfaglig udviklingskoordinator: Kamilla Kildegaard tlf. 5827 1476 eller mail: kkik@filadelfia