Om Filadelfias medarbejderpolitik

Det er et mål for Filadelfias samlede organisation, at medarbejderne kender organisationernes personalepolitik, rammer, mål og indsatsområder. Det er herudover væsentligt at fremme et godt og effektivt samarbejde, hvor ledelse og medarbejdere er i positiv dialog om opgavernes varetagelse.

For at nå dette mål er det vigtigt at:

  • Ledelsen er synlig, og at både ledere og medarbejdere bidrager til at skabe trivsel og en god atmosfære på arbejdspladsen.
  • Samarbejdet på tværs af sektorer, fag og funktioner finder sted i respekt for andres faglige og professionelle viden.
  • Den enkelte medarbejder føler tryghed i ansættelsen og sit daglige arbejde gennem sikkerhed for, at overvejelser om ændringer og beslutninger herom foregår åbent og begrundet.
  • Informationsudvekslingen er effektiv og rettidig, således at alle medarbejdere til enhver tid får den information, der er nødvendig for, at de kan fungere optimalt i deres job. Den enkelte medarbejder har tilsvarende en pligt til at informere og holde sig orienteret.
  • Ledelsens overordnede beslutninger udøves i samarbejde mellem medarbejdere og tillidsrepræsentanterne i overensstemmelse med gældende samarbejdsaftaler for Filadelfia.