Ansættelse på Filadelfia

Selvejende institution med driftsaftaler

Filadelfia er en selvejende institution med driftsaftaler med bl.a. Region Sjælland og Sorø kommune. Dette betyder, at vi har status som en offentligretlig arbejdsplads og vi følger de regionale overenskomster og love for offentlige myndigheder. Du vil derfor blive ansat i henhold til den gældende overenskomst for regionerne.

Medarbejdere ansat under "Ny løn"

Alle medarbejdere er ansat under ”Ny løn”. Dette betyder, at lønnen er bygget op med en basisløn samt mulighed for kvalifikations- og/eller funktionstillæg. Alle medarbejdere kan derfor i princippet aflønnes forskelligt. På nogle områder har Filadelfia indgået forhåndsaftaler, hvilket ligeledes kan få betydning for din løn. Hvis vi tilbyder dig en stilling, vil vi komme med et konkret oplæg til lønniveau.

Lokale lønforhandlinger med de faglige organisationer

Vi afholder lokale lønforhandlinger efter aftale med de faglige organisationer, som regel en gang om året. Som udgangspunkt forhandler den lokale tillidsrepræsentant på medarbejdernes vegne.

Pensionen følger reglerne i overenskomsten. Rent teknisk betragtes 1/3 af pensionsbidraget som eget bidrag og 2/3 er arbejdsgiverbidrag, men reelt indbetaler vi den fulde sum til den relevante pensionskasse.

Lønningerne reguleres normalt efter overenskomsterne, evt. efter de lokale forhandlinger. Dette aftales nærmere af de centrale partnere.

Vigtigt med god balance mellem fritid og arbejde

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en sund balance mellem fritid og arbejde. Vi tror på, at det er muligt at kombinere et godt arbejds- og familieliv, hvis man har de rigtige rammer til det.

Læs mere om: