Om Børneskolen på Filadelfia

En tilværelse med epilepsi udfordrer hele familien. En skoleudredning giver dyb indsigt i barnets udfordringer og giver barnet de bedste mulighed for at mestre sit eget liv i skolen og fremover. Se mere i filmen ”Skole og rådgivning”.

Det er Børneskolens opgave at sikre, at børn med indlæringsvanskeligheder, som følge af epilepsi eller ADHD, sikres de optimale muligheder for at blive aktive samfundsborgere. Læs om epilepsiADHD og andre beslægtede diagnoserBørneskolen giver børnene de nødvendige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse så tæt på det ordinære skolesystem som muligt. Det gør vi gennem undervisning, oplysning og vejledning. Følg os på Facebook

Hverdagen på Børneskolen

Børneskolen tilbyder en rolig og tryg skoledag, hvor faste rutiner og forudsigelighed er meget vigtige elementer. Vi lægger vægt på en hyggelig og rar omgangstone - både blandt eleverne indbyrdes og mellem elever og personale. Læs mere om skoledagen, undervisningen og forældrekontakten.

Børneskolens mål for eleverne

Vi ønsker at give børnene maksimalt udbytte af deres skolegang og minimere de negative følger af deres funktionsnedsættelse. Det gør vi gennem undervisning og gennem Specialrådgivningen at yde rådgivning og vejledning til elevens hjemskole, PPR-kontor og andre relevante instanser. Rådgivningen tager udgangspunkt i barnets udredning. Vi rådgiver om pædagogik, metodik og kommer med forslag til praktiske foranstaltninger/hjælpemidler.

Undervisning

Eleverne undervises i folkeskolens obligatoriske fag. Vi underviser både efter materialer fra hjemskole og fra Børneskolen. Desuden tilbyder Børneskolen undervisning i svømning for ADHD-eleverne. Hver anden uge besøger klasserne det kommunale bibliotek, hvor der er mulighed for at låne materialer i form af bøger, bånd og Cd’er til undervisningen og til fritiden. Klasserne består gennemsnitligt af fire/fem elever. Det giver en god og tryg stemning for eleverne og giver samtidig lærerne optimale betingelser for at få indblik i den enkelte elevs faglige niveau. Klasselokalerne er indrettet, så eleverne kan have deres egen arbejdsplads. Der er en computer med internetadgang til hver elev. Computerne anvendes primært til undervisning – ikke mindst som arbejdsredskab for eleverne. Eleverne fra epilepsiafdelingen bruger desuden computerne til at kommunikere med deres hjemskole og hjemklasse.

Udtalelse

Efter opholdet på Børneskolen skrives en skoleudtalelse, der indeholder skolens observationer samt oplysninger om skolegangens forløb og elevens epilepsi. Udtalelsen sendes til forældrene og efter aftale med dem andre relevante aktører i hjemkommunen.

Rådgivning

Er der behov for rådgivning og vejledning omkring barnets epilepsi i forhold til hjemskole, PPR og andre aktører kan man kontakte Specialrådgivning om Epilepsi. Rådgivningen er gratis.