Fysio- og ergoterapi på Filadelfia

I terapiafsnittet tilbyder vi undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Vi er specialister i vurdering og behandling af meget komplekse problemstillinger i forhold til fysiske, perceptuelle og kognitive funktionsniveauer.